Tři bývalé štábní budovy v arálu tehdejších kasáren, které se změnily na novou obytnou čtvrť, pomalu mizí ze světa. Těžká technika postupně ukusuje z prvního z domů. Demolici provádí firma PB SCOM, s.r.o. Termín konce demolice je 15. října.

Domy se bourají postupně, tak aby se co nejvíce omezila prašnost. V blízkosti těchto staveb stojí totiž desítky nových rodinných domů. Jako první bude odstraněna budova podél ulice Jasanová, poté objekt podél ulice 5. května a následně bude odstraněna poslední budova. Bourací práce budou na jednotlivých objektech probíhat odshora, po ručním odstranění krytin a krovu bude následovat postupné bourání vodorovných i svislých konstrukcí po jednotlivých podlažích.

Po skončení demolice budou pozemky zasypány a zarovnány s okolním terénem. Jakmile nebude po velkých budovách ani stopy, nabídne město dotčené pozemky k prodeji. Jejich cena není zatím stanovena.

Demolice bude stát přes devět milionů korun, město zaplatí 2,5 milionu. Zbytek je pokryto z dotace.