Vážný zájem koupit objekt v bývalých kasárnách v Podbořanech mají další čtyři firmy. Zastupitelé jim ale zatím nemohli objekty prodat, protože podle zákona nabídly málo peněz. Společnosti mají zájem o koupi úložných skladů. Nabídly městu částky v rozmezí 4,8 až 6 milionů korun, což je ale podle podbořanského zastupitelstva v rozporu se zákonem. „Cena objektu nesmí být nižší o více než 100 tisíc euro, než je tržní odhad objektu. Pokud bychom sklady prodali za méně, dostali bychom se do sporu s institutem nedovolené podpory,“ tvrdí starosta Podbořan Radek Reindl.

Pozor na střet se zákonem!

Firmy na to budou upozorněny a budou vyzvány, aby učinily městu novou nabídku. „Tržní odhad je deset milionů korun, minimální cena je tedy 7,3 milionu korun. Objekty budou prodány formou dražby, přičemž výše dražební jistiny byla stanovena na 730 tisíc korun,“ dodal starosta.

Firmy chtějí v Podbořanech vyrábět ochranné pomůcky, vzniknout ale může i zábavní centrum. „Zájem projevila firma Korus, která tu chce zřídit sklad a drobnou výrobu ochranných pomůcek. Dalším zájemcem je společnost RMT Logistic. Sklad chce vybudovat i Logit a nabídku podal také Jan Šefl, který by v objektu chtěl zřídit motoristické multifunkční centrum,“ informoval Martin Gutzer, tajemník podbořanské radnice.

Zóna po kasárnách: Vyrábět přichází první firma

V kasárnách se hlásí zájemci o bydlení

Zájemci o kasárna v Podbořanech se hlásí

Úředníci z podbořanské radnice převzali kasárna