Osm měsíců už se táhnou v Podbořanech spory o část bývalých vojenských kasáren – areál Prote.

Už v září 2007 zastupitelé schválili prodej firmě Semeko plastics, ta se ale neměla k zaplacení. Proto nyní znovu kupce vybírali mezi třemi zájemci. Uspěla stavební firma Šilhánek a syn z Kryr.

Když v září loňského roku firma Semeko plastics areál v Podbořanech chtěla, nic nenasvědčovalo tomu, že se pak osm měsíců nebude nic dít. „Chceme získat areál co nejrychleji, abychom mohli už před koncem roku vyrábět. Máme požadavky od dodavatelů, chceme je co nejdříve splnit,“ byl tehdy plný optimismu Marcel Berka, jednatel společnosti, která vyrábí plastové díly.

Semeko plastics bylo tehdy vůbec první firmou, která o budovy v kasárnách projevila zájem. Třináct milionů, za které společnost areál Prote získala, ale do městského rozpočtu nedorazilo. „Firmě jsme schválili už v minulém roce pronájem prostor, aby tam mohli dopravit stroje a začít vyrábět. Semeko ale za těch osm měsíců neprojevilo žádnou snahu situaci řešit. Až nyní nám navrhují sepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní,“ informoval na jednání zastupitelstva Radek Reindl, starosta Podbořan.

Další sliby

Zástupci firmy opět slibovali, že budovu koupí co nejdříve. „Na našem zájmu se nic nemění. Peníze získáme z dotací, v září či v říjnu objekt koupíme,“ slíbil zástupcům občanů opět Marcel Berka. Podbořanští zastupitelé už ale slibům neuvěřili, Semeko plastics se bude muset stěhovat. O celý areál Prote totiž projevila zájem firma Šilhánek a syn. O jednu z budov navíc usiloval živnostník, který tam chtěl vybudovat kovárnu a malou dílnu.

Prodej byl nakonec schválen pro stavební firmu Šilhánek a syn. Ta chce část areálu využít pro svou stávající činnost, v části chce zahájit výrobu plastů. Městu nabídla za budovy dvacet milionů. „Snad už se tímto problém s areálem vyřeší. Firma Šilhánek a syn musí teď na účet města splatit zálohu ve výši dvou milionů korun,“ informoval podbořanský starosta Radek Reindl.