Pamětní tabule, která by připomínala historii lokality, by mohla v budoucnu být umístěna v bývalých podbořanských kasárnách. Rada města uložila připravit návrh na její možné umístění.

Bývalá kasárna v Podbořanech už se mění několik let, staví se tam rodinné domy, v části působí různé firmy, stavební parcely tam začaly vznikat poté, co je město získalo v roce 2007 od armády po dlouhých restitučních sporech a začalo je přetvářet na zónu pro bydlení. Vojáci opustili kasárna už v roce 2004. (hd)