Už jen málo připomíná kašnu na lounském Suzdalském náměstí, kterou tam lidé mohli vídat poslední desítky let. Na začátku dubna začala plánovaná demolice.

Bazény vodního prvku byly v havarijním stavu a už několik let neplnily svou funkci. Na jejich srovnání se zemí a začlenění do zeleně radnice původně vyčlenila z rozpočtu 261 tisíc korun. Práce budou ale nakonec stát méně než polovinu – firma z obce Vlčí je provede za 100,5 tisíce.

Lounští radní v minulých dnech schválili navýšení nákladů o zhruba 11,5 tisíce korun. „Po zbourání obrub bazénů se totiž ukázalo, že okolní dláždění nebylo nijak zakončeno. Okraje se tedy budou muset dodláždit," vysvětlila Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu. Technická část, která do kašny přiváděla vodu, bude zachována pro budoucí využití.