V Městské knihovně v Lounech si můžete kromě vypůjčení knih vychutnat také kávu v kavárně Jeroným. Není to ale ledajaká kavárna, obslouží vás totiž lidé s handicapem.

S poskytováním sociální služby začala knihovna v srpnu loňského roku. Klienti služby se tam učí řadu dovedností – obsluhovat hosty kavárny, přijímat objednávky, utírat stoly, vytírat podlahu, ale také balit knihy, komunikovat s návštěvníky knihovny, zalévat květiny a další činnosti s ohledem k jejich možnostem. Knihovna také zřídila ve spolupráci s úřadem práce tzv. společensky účelné pracovní místo, projekt je podporovaný Evropským sociálním fondem.

„Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů. Knihovna tímto krokem umožnila jednomu ze svých uživatelů sociální služby získat na určité časové období zaměstnání a tím prokázala, že je do jisté míry schopna zajistit také návaznost služby. Toto pracovní místo by mělo být jakýmsi mezikrokem, který posune uživatele, jenž dosáhl určité úrovně pracovních návyků, o krok kupředu. Vyzkouší si být zaměstnán v prostředí, které zná, umí se v něm pohybovat a kde má vytvořené sociální vazby. Tento mezikrok usnadní uživatelům pohybovat se na volném trhu práce, tedy žádat o pracovní místo i v cizím prostředí, získat ho a uplatnit zde své dovednosti,“ doplnila sociální pracovnice Marcela Vykouková.