Rozšiřte své znalosti o osobnostech, spjatých s naším regionem. Tipujte, kdo se skrývá za nápovědami.

Každý týden můžete poznávat jednu významnou postavu, která je nějak spojená s okresem Louny. Ať už tu žila, tvořila, nebo zkrátka nějak zanechala svou historickou stopu.

Seriál pokračuje další osobností. Kdo byl minulým hledaným se dočtete níže. Všechny předchozí díly najdete v souvisejících článcích vpravo!Poznejte kronikáře ze Žatecka

Nápověda č. 1
Hledaná osobnost se narodila v jedné obci na Žatecku na přelomu patnáctého a šestnáctého století.

Nápověda č. 2
Název této obce se stal součástí jeho jména, alespoň tak tuto historickou osobnost známe dnes.

Nápověda č. 3
Kromě jiného je tvůrcem jedné z nejvýznamnějších kronik, ovšem stejně známý je fakt, že jeho popis událostí není příliš spolehlivý.

Odhalení se uskuteční na stránkách Žateckého a lounského deníku každé pondělí, spolu s dalšími informacemi o osobnosti a s počty správných a špatných odpovědí.

Tipovat můžete prostřednictvím e-mailu na zdenek.plachy@denik.cz. Do předmětu zprávy napište slovo OSOBNOST.


Čtenáři poznávali teoretika výtvarného umění Josefa Hlaváčka


V uplynulém týdnu jste měli možnost znovu tipovat jednu z osobností, která zanechala svou historickou stopu v okrese Louny. Tři nápovědy tentokrát ukazovaly na významného lounského rodáka, Josefa Hlaváčka.

Do redakce přišlo 26 odpovědí a kromě jedné byly všechny správné.


Josef Hlaváček (1934 – 2008)

Teoretik výtvarného umění. Pochází z místní rodiny výrobců harmonik – heligonek. Na Karlově univerzitě vystudoval estetiku s dějinami umění a vrátil se do Loun.

Po krátkém intermezzu ve stavebnictví získal zaměstnání v osvětovém domě. Hlaváček vnesl do lounského kulturního života šedesátých let profesionalitu. Byl u všech důležitých počinů: založení klubu přátel umění, filmového klubu a lidové univerzity, na jejíž koncepci spolupracoval s Jiřím Jedličkou a Dušanem Vosykou. Lounští tak měli možnost vyslechnout si přednášky začínajícího dramatika Václava Havla či režisérů Vojtěch Jasného a Františka Vláčila. Samozřejmě byl u založení Galerie Benedikta Rejta.

V roce 1970 propustili Hlaváčka ze zaměstnání. Dalších dvacet let proto musel pracovat v profesích, které s jeho odborností vůbec nesouvisely. Odešel do Prahy a tam v některých podnicích pracoval jako skladový dělník a cenař. Čas však nemarnil. Spolu s přáteli připravoval strojopisné sborníky, zaměřené na moderní výtvarné umění. Krátce pracoval na ministerstvu kultury, odkud odešel učit na Vysokou školu umělecko průmyslovou. V letech 1994 – 2000 byl jejím rektorem.

Hlaváček je autorem několika knih zaměřených na český výtvarný konstruktivismus a umění šedesátých let v evropském kontextu. Kromě jiných napsal monografie o Jiřím Kolářovi a sochaři Hugovi Demartinim. V letech 1992 – 1997 vedl spolu se svou paní vlastní soukromou výstavní síň, v níž mimo jiné uspořádal samostatné výstavy i Mirvaldovi, Linhartovi a Sýkorovi. Josef Hlaváček také patří k nejlepším a nejzaujatějším interpretům jejich díla. 24. dubna 2006 mu bylo městem Louny uděleno Čestné občanství.

Zdroj: mulouny.cz