Kromě byznysových aktivit se Petr Kellner věnoval také pomoci. A právě díky tomu zanechal stopu také v okrese Louny. Jím založená rodinná Nadace The Kellner Family Foundation podporuje základní školy v Lenešicích a Petrohradě. Obě školy byly zařazeny do projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Projekt umožňuje školám zkvalitňovat vzdělávání, je zaměřený na rozvoj kritického myšlení u dětí. Nadace pomáhá vzdělávat také  pedagogy.