Také v letošním roce budou probíhat opravy v bývalém klášteře kapucínů v Žatci. V posledních několika letech se pracovalo na střeše a loni na statickém zajištění části objektu. Letos je v plánu opět oprava střechy, jde o čtvrtou etapu prací. Dělat se bude východní část budovy.

Radnice v minulých dnech vypsala příslušnou zakázku malého rozsahu, ve které hledá firmu, která práce provede. Město opravuje klášter, který vlastní, průběžně, na rozsáhlou rekonstrukci nemá peníze. Navíc ani nemá pro objekty využití, nabízí je už delší dobu k prodeji.