V těchto dnech vychází v nakladatelství Paseka další kniha z již rozsáhlé edice Zmizelé Čechy.

Publikace s názvem Zmizelé Louny nabízí kromě krátkých klasických dějin města i kapitolu o urbanistickém a stavebním vývoji Loun a dosud nezpracovanou částí je stať s názvem Zmizelé Louny, ve které se čtenář blíže seznámí s místy, která byla s naším městem po řadu staletí nerozlučně spjata a v dnešní době jsou přetvořena prakticky k nepoznání.

Hlavní částí knihy je soubor 176 fotografií, které mapují Louny pozměněné či zcela zmizelé. Nejde přitom jen o notoricky známé Žatecké či Pražské předměstí, ale i o řadu domů v centru města nebo podniky, které dodávaly Lounům slávu, a dnes již zcela zmizely. V neposlední řadě se kniha snaží o postihnutí genia loci tohoto malebného města na řece Ohři.

Samozřejmě jsem si přál, aby byla kniha co nejzajímavější, a tak jsem se obrátil na řadu institucí i jednotlivých osob, které mi vyšly vstříc a ochotně poskytly své fotografie. Největší díl pochází ze sbírek Oblastního muzea v Lounech a Státního okresního archivu. Další fotografie vlastní Národní archiv Praha, Národní technické muzeum v Praze a Strahovská knihovna. Velký dík patří též sběratelům pohlednic a lounským patriotům panu Jaroslavu Rychtaříkovi, Daně Klobásové, nedávno zesnulému Zdeňku Sýkorovi, Lence Sýkorové, Karlu Hausenblasovi, Josefu Mudrovi a Jarmile Novákové. Poděkování si zaslouží i lidé, kteří přispěli svými radami a užitečnými poznámkami – Jaroslav Havrlant, Bohumír Roedl, Bedřich Štauber a Jan Mareš.

Když jsem byl osloven, abych zpracoval tuto knihu, netušil jsem, s jakými obtížemi se budu potýkat, ale zároveň ani to, jaké zkušenosti mi práce na knize může přinést. Nejtěžším úkolem, před kterým jsem stál při zpracování knihy, bylo zvolit nejvhodnější fotografie. Ne snad proto, že by jich bylo málo, ale právě naopak. Celkové množství fotografií, které jsem díky přípravě knihy měl v ruce, překročilo 4000 exemplářů. Zprvu bylo jednoduché vybrat 400 nejkrásnějších a nejzajímavějších, ale při dalším zužování výběru se už práce stávala stále náročnější a bolestnější. Nebylo možné do knihy dát všechny fotografie, ale přesto věřím, že se Vám 176 unikátních fotografií bude líbit a kniha alespoň zčásti navrátí zašlé vzpomínky a připomene, jak se město vyvíjelo, měnilo a přetvářelo.

Slavnostní křest knihy se uskuteční ve velké zasedací síni lounské radnice ve čtvrtek 1. září od 17 hodin.

Martin Vostřel,
autor článku i knihy,
kurátor Oblastního muzea Louny

Další nová knížka vyšla v srpnu také o Touchovicích


Kromě Zmizelých Loun vyšla nyní v srpnu také další nová zajímavá vlastivědná kniha o dalším z míst našeho okresu – Touchovicích.

Pojmenována byla prostě: Touchovice v okrese lounském. Jejím autorem je Miroslav Černý, který navázal na další svou podobnou publikaci o nedalekém Opočně. Ta se jmenovala Opočno, brána do Podlesí. Knížka o Touchovicích má 120 stran. Obsahuje kapitoly o historii i současnosti obce. Vydaly ji společně ČSTV Touchovice a nakladatelství L–Vega z Nymburku.

Zájemci novou knihu seženou například v knihkupectví v Lounech.

(lib)