Městská knihovna v Lounech se může pochlubit velkým úspěchem. Získala titul Městská knihovna roku, navíc jako vítěz obdrží 70 tisíc korun.

„Mám samozřejmě obrovskou radost a jsem nadšená. Je to ocenění naší práce a potvrzení, že proměnit knihovnu v multifunkční knihovnické, informační, kulturní a vzdělávací centrum byl správný krok,“ neskrývala radost ředitelka Dagmar Bahnerová.

Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska. Do soutěže se přihlásilo 36 městských knihoven.

Ve dvou kolech se hodnotily mimo jiné nové přírůstky knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu, porota vnímala i prostředí knihovny. Hodnocení proběhlo v šesti velikostních kategoriích měst podle počtu obyvatel.

Cílem soutěže, která byla vyhlášena podruhé, je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Spousta četby i akcí

Lounská knihovna, která se před rokem přestěhovala do centra město do zrekostruované budovy bývalého soudu, bodovala hlavně díky bohatému knižnímu fondu a velkým množství akcí, které se zde konají, a to jak pro dětské, tak i dospělé čtenáře. Knihovna nabízí výstavní prostory pro práce dětí i dospělých. V provozu je ateliér pro pořádání výtvarných dílen, který slouží také jako zkušebna divadelních souborů a spolků. Spolupracuje také se školami a realizuje projekt vzdělávaní seniorů Třetí věk.

Mimo jiné mohou návštěvníci navštívit i kavárnu Jeroným, provoz kavárny je zajištěn formou chráněné dílny pro zdravotně postižené. Při knihovně působí občanské sdružení Lounští Lounským, jehož prioritou je vydavatelská činnost. Působí zde i dobrovolnický Spolek paní, dam a dívek, který se snaží dětem i dospělým přiblížit české tradice – vaření, ruční práce patchworkové dílny, zdobení textilu, výroba šperků, pletení z papíru a další.

Ocenění knihovna získala v rámci slavnosti předávání cen ministerstva kultury Knihovna roku 2011, které se konalo v úterý. Titulem Knihovna roku se může pyšnit Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice.