Více než 150 tisíc lidí zavítalo v roce 2015 jako aktivní návštěvníci do areálu Městské knihovny v Lounech, která se po svém přestěhování a modernizaci před pěti roky stala důležitým centrem kulturního, společenského, naučného a zábavného dění ve městě. Knihovna už dávno není místem, kde se pouze dají vypůjčit knížky, ale kromě této služby během roku pořádá stovky naučných či zábavných besed a přednášek, divadelních, hudebních či výtvarných setkání, pravidelné burzy knih, různé tématické pravidelné aktivity.

„Do knihovny loni podle našich statistik přišlo 154 569 lidí. Registrovaných čtenářů s průkazy, kteří si pravidelně půjčují knihy, máme nyní 4 202. Z nich je třetina mužů a dvě třetiny žen," uvedla Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny Louny.

Fakta a zajímavosti
z roku 2015
• nejvíce půjčované knihy: Čtyři dohody - 48 krát, Louny: historie, kultura, lidé - 47 krát, Román o růži (Vlastimil Vondruška) - 46 krát, Slepá závist (Jana Javorská, autorka z Loun) - 42 krát

• jazyky, v nichž byly nejvíce půjčované cizojazyčné dokumenty: angličtina - 1164, němčina - 174, slovenština - 158, ruština - 53, španělština
- 42

• aktuální složení registrované čtenářské obce (cca 4200 lidí): 1529 dospělých v produktivním věku (36 %), 1580 žáků a studentů (38 %), 130 předškoláků (3 %) 759 seniorů (18 %), 51 ZTP (1 %)

Čtenáři si podle ní minulý rok přišli vypůjčit celkem 294 567 dokumentů, z toho bylo 202 567 knih, 27 560 novin či časopisů a 64 440 ostatních dokumentů (například DVD či CD). „Mezi periodiky byl loni nejvíce půjčován časopis Bravo - 750 krát - a druhým v pořadí byl Žatecký a lounský Deník, jehož výtisky byly půjčeny 640 krát," uvedla jednu ze zajímavostí Dagmar Kučerová.

Nejpůjčovanější knihou byly v minulém roce Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize, pojednání o moudrém způsobu života, vedoucím k osobní spokojenosti, které je u čtenářů dlouhodobě oblíbené už celou řadu let. Tato kniha byla pro české publikum zpracována i do dramatické formy; protagonistou divadelní podoby, rovněž hojně navštěvované, je herec Jaroslav Dušek.

Více než tisíc akcí

Knihovna dlouhodobě staví svou práci na pomoci dobrovolníků, zároveň se věnuje aktivní práci se všemi věkovými skupinami lidí, jimž nabízí kulturní, umělecké, tvůrčí, ale i studijní vyžití. Dobrovolní pomocníci v knihovně odpracovali 3 011 hodin. „Stálicí mezi nimi je Spolek paní, dam a dívek, lektoři cizích jazyků, ale také studenti středních škol a jednotlivci. Významnou novou skupinou pomocníků jsou studenti z Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla. Všem pomocníkům moc a moc děkujeme za jejich významnou a přitom nezištnou práci," uvedla Dagmar Kučerová.

I díky pomoci všech dobrovolníků v knihovně tedy loni proběhlo celkem 251 kulturních a 981 vzdělávacích akcí.

Fenoménem mezi vzdělávacími akcemi je projekt Třetí věk; v jubilejním desátém školním roce tam nyní pod patronací knihovny studuje 344 studentů, z toho 62 zcela nových. Celkem knihovna nabízí 23 předmětů, ve kterých vyučuje 20 lektorek a lektorů. Mezi nejoblíbenější předměty tradičně patří „evropis", „českopis", dějiny našeho regionu, trénování paměti a nyní také nový předmět hospodyňka.

close Ředitelka lounské knihovny Dagmar Kučerová zoom_in Knihovna minulý rok nakoupila do svého fondu knížky za více než jeden milion korun z prostředků města Loun a téměř za půl milionu z prostředků od krajského úřadu. Celkem bylo nakoupeno přes pět tisíc nových knížek, vydaných většinou v posledních letech. Zhruba polovina z nich půjde do hlavní knihovny v Lounech a polovina zamíří do menších knihoven v okolních obcích na Lounsku. Vesnických knihoven, které má lounská knihovna „na starosti", metodicky je řídí, pomáhá jim s vybavením i se vzděláváním pracovníků, je celkem 36. „Průměrná cena za nákup jedné knihy činila loni 188 Kč," upřesnila jednu ze zajímavostí ředitelka. Celkem má ve svém fondu knihovna nyní více než 120 tisíc výtisků různých knih, které si čtenáři mohou přijít vypůjčit.

Knihovna v Lounech loni otevřela zkušební provoz v prostorách nemocnice v Lounech, pravidelně knihy nabízí k půjčení i v Dětské psychiatrické nemocnici a v Léčebně dlouhodobě nemocných. V létě poskytuje zájemcům knížky a časopisy „na deku" i v tzv. plážové knihovně v areálu koupaliště.

Odpočinek v kavárně, úleva na veřejném WC

Kdo má pochůzky po městě, během nich musí na něco čekat, anebo se chce jen tak přijít ohřát a dát si i občerstvení, třeba kávu, dort, polévku či chlebíček - i on může přijít do areálu knihovny. Mezi její aktivity a nabídky služeb občanům totiž patří i provoz Kavárny Jeroným - to je další zajímavá činnost knihovny. Od ledna se knihovna stane i provozovatelkou veřejných záchodků v Hilbertově ulici, což je pro knihovnu další celkem neobvyklý předmět činnosti. Provozováním WC ji pověřilo město, protože záchodky jsou v její budově.