Dostane město Louny 37 milionovou dotaci na novou knihovnu nebo ne? To je teď jeden z palčivých problémů, které radnici trápí. Zatímco starosta sebevědomě trvá na tom, že vyplacení peněz z evropských fondů nic nebrání, jeho oponent, právní zástupce subdodavatelů, tvrdí, že dotace proplacena nemůže být. Zatím je jasné, že Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad platbu zastavil.

„Neměli jsme jinou možnost než podat podnět k zastavení dotace, stížnost na krajský úřad a žalobu na město na vydání věcí zabudovaných v knihovně – topná tělesa, dveře a další prvky, a to nejen z důvodu, že město nastalou situaci odmítlo řešit, ale odmítlo nám i poskytnout smlouvu mezi městem a generálním dodavatelem,“ prohlásil právní zástupce společnosti PP stavby Jimlín na pondělním jednání zastupitelů.

Tato společnost se dohaduje s hlavním dodavatelem z Litoměřic, firmou Hanzl stavby, modernizace, rekonstrukce a. s. o proplacení téměř šesti milionů korun za odvedené práce. V pátek se sice obě firmy dohodly na vyrovnání vztahů, avšak podle právního zástupce to neznamená, že má být dotace proplacena. Uhrazena bude totiž pouze polovina částky, a to ve splátkách. K první platbě má dojít v polovině října. „Dokud nebude zaplacena poslední částka, nemůže být řeč o vyrovnání vlastnického práva na dotčené předměty. Do té doby je vyplacení dotace ohroženo. Navíc je zde dalších pět subdodavatelů,“ dodal právní zástupce.

Starosta Loun Jan Kerner jeho slova rázně odmítl. „Po první schůzce jste zkreslil moje informace a proto další jednání již neproběhlo,“ odvětil Jan Kerner. Radnice odmítla do sporu mezi dodavateli už na jaře zasahovat právě kvůli obavě, že by mohla porušit dotační podmínky.
Je trochu paradoxní, že i přesto, že se město snažilo nevměšovat do sporu mezi firmami právě proto, aby neporušilo podmínky čerpání dotace, je nyní proplacení dotace pozastaveno.

Podle starosty není důvod, aby žaloba o vlastnických právech pokračovala. Více zde.
„Oficiálně jsme žalobu neobdrželi a nejsme ani v soudní síni, abychom se tady přetahovali o právní názory,“ prohlásil k celé problematice právní zástupce města Karel David.

Rozhodnutí, zda bude dotace proplacena či nikoliv, je teď pouze na úřednících Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Město čeká na doručení oficiálního protokolu z poslední kontroly. Pak učiní další kroky.