V závěru ledna se jako každý rok uskutečnilo setkání knihovnic a knihovníků místních lidových knihoven na Lounsku. Knihovníci shrnuli události loňského roku a naplánovali práci pro ten letošní. Setkání však bylo také okamžikem loučení. Do knihovnické výslužby odchází Dagmar Vankátová, knihovnice z Ročova, a Vladimír Pecinka, knihovník z Panenského Týnce.

Dagmar Vankátová a Vladimír Pecinka, obětaví knihovníci z Lounska. Paní Dagmar Vankátová sloužila knihovnictví do věku 82 let. Ročovské knihovny se ujala v roce 2003. Za svého působení v knihovně dokázala například zavést automatizovaný výpůjční systém a pravidelný cyklus besed k různým ročním dobám a o různých spisovatelích. Podporovala kulturní život v obci a její pečlivá práce se stala příkladnou kolegům z profesionálních i neprofesionálních knihoven. Než se stala knihovnicí, byla celý život učitelkou na Základní škole v Ročově.

Třicet let v knihovně

Pan knihovník Vladimír Pecinka rovněž v krásném věku 85 let opouští knihovnu, ve které předtím působil rovných třicet let. Mrzí ho, že dnes do knihovny nechodí tolik lidí jako dříve. Rád vzpomíná na časy, kdy do knihovny přišlo za hodinu třicet lidí a všichni odcházeli s úsměvem a s knihou. Když dnes přijdou jen dva, je mu smutno, že lidé dají raději přednost televizi či internetu.

Pan Pecinka původně pracoval v ČKD Slaný. Působil také jako místostarosta. Protože byl také tak trochu truhlář, většina regálů, které se v knihovně nacházejí, pochází právě z jeho rukou. Na své knihovnické práci měl nejraději, když mohl svým čtenářům roznášet knihy domů. Pan Pecinka je také každoročně sponzorem knihovnického reprezentačního plesu lounské knihovny.

Městská knihovna Louny srdečně děkuje svým kolegům, za dlouholetou práci je ocenila čestným uznáním za přínos knihovnictví.

Oba šikovní knihovníci obdrželi „zlatou průkazku", která jim dává možnost doživotně užívat zdarma všech služeb knihovny.

Rostislav Glazer,
Dagmar Kučerová