Od prvního nápadu ke skutečnému vydání nové knížky obvykle uplyne několik let. V případě Václava Sadila byla tato výrobní lhůta ještě poněkud delší: od první výzvy dřívějšího starosty k pamětníkům, zda by neposkytli vzpomínky z mládí na svou obec, uběhlo už sedmnáct let. Projekt se sice tehdy nerealizoval, ale myšlenka se panu Sadilovi zalíbila, a tak se pustil do práce na svém snu: sepsat "paměti" a zkusit vydat z nich knížku.

Sám Václav Sadil ovšem také není jen tak ledajaký spisovatel a určitě zaslouží úctu: v letošním roce mu bude už 91 let. Knížka se jmenuje Zbrašín, obec mého mládí. Výpravná publikace byla vydána v lednu a tento týden dorazila na Lounsko.

„Jedná se o unikátní zpověď člověka, který se narodil v době první republiky, skrze vzpomínky rodičů ho ještě ovlivňovalo staré Rakousko, na vlastní kůži zažil druhou světovou válku a po ní na krátkou dobu opravdově uvěřil vzletným frázím o budování nového venkova. Jeho srdce v rodné obci navždy zůstalo," přiblížil náplň knížky historik Miroslav Černý.

Pomáhala řada lidí

Václav Sadil, který se v devadesáti letech dočkal své nové knížky, s dcerou Lenkou a vnukem Karlem. Zdroj: Miroslav ČernýKřest knížky proběhl jen symbolicky v domácích podmínkách s ohledem na zdraví pana Sadila. "Na knížce se podílely desítky spolupracovníků a pomocníků, bez nichž by nevznikla. Jednou z nich byla i paní Ivona Patrovská, sokolská cvičitelka, která prováděla obsahové korektury a nedávno bohužel zemřela. Všem pomocníkům bychom chtěli moc poděkovat," dodal Miroslav Černý.

K vydání se nyní připravuje také další reprezentativní kniha, která se bude věnovat významné součásti našeho regionu a jeho historie. Půjde o publikaci s názvem Česká brigáda - 4. brigáda rychlého nasazení Žatec. Tato kniha bude mít přibližně tři sta stran a bude pojednávat o uvedené vojenské jednotce v Žatci, elitní 4. brigádě rychlého nasazení. Autory této knihy jsou vojenští historikové Eduard Stehlík a Martin Vaňourek, kteří v minulých letech vytvořili také podobnou publikaci s názvem Moravská brigáda. Ta pojednává o 7. mechanizované brigádě, sídlící v Olomouckém kraji.

Kino Svět Louny.
Kina v Lounech a Postoloprtech připravila filmové festivaly pro děti

Oba autoři v lednu navštívili sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje a jednali i s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Výsledkem byla mj. dohoda, že Ústecký kraj finančně podpoří vydání této knihy o žatecké vojenské jednotce. "Knížka bude pomocí textů, fotografií a dalších zajímavých dokumentů přibližovat činnost a osudy elitní 4. brigády rychlého nasazení od jejího vzniku v červnu 1994 až do roku 2019, kdy bude jednotka slavit 25 let od založení," sdělila Lucie Dosedělová z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Popisováno bude nasazení této jednotky v zahraničních operacích i třeba její úloha během několika katastrofálních záplav v různých regionech ČR. Chybět nebudou vzpomínky na všechny dosavadní velitele brigády a podřízených útvarů, ani na smutné osudy třinácti vojáků, kteří zahynuli během zahraničních operací na území bývalé Jugoslávie a Afghánistánu.

Ilustrační foto.
Městský ples v Postoloprtech se ponese v magickém duchu