Krajský úřad v Ústí nad Labem prověřil stav rozestavěného bytového domu na sídlišti Jih 3 v Žatci nedaleko obchodního domu Tesco.

Kontrola měla prověřit i rozhodnutí stavebního úřadu v Žatci, který v polovině ledna odsouhlasil dvě třetiny bytů v domě jako v pořádku a zkolaudoval je.

Někteří zastupitelé toto rozhodnutí už tehdy zpochybňovali, protože objekt pořád vypadal jako nedokončené neobyvatelné staveniště. „Popud ke kontrole dalo vedení města, výsledky budou známy do deseti dnů. Kontrola na místě proběhla 1. dubna,“ uvedl starosta Žatce Erich Knoblauch (ODS).

Informaci sdělil ve čtvrtek 3. dubna na jednání zastupitelstva města. Na bytový dům se ptal jeden z občanů na počátku čtvrteční schůze. „Často chodím kolem tohoto objektu a nechápu, jak mohl být zkolaudován, vždyť je to staveniště,“ uvedl obyvatel Žatce Petr Dočkal. Rozhodnutí stavebního úřadu následně veřejně zpochybnili i lidé z vedení města – zejména starosta Erich Knoblauch a člen rady města Pavel Aschenbrenner.

Představitelé města kritizovali vlastní úředníky

Byl to neobvyklý postup – při dosavadních schůzích v posledních minimálně deseti letech se nikdy nestalo, že by po připomínce některého z občanů vedoucí představitelé města veřejně kritizovali práci někoho z úředníků radnice. „Byli jsme se na místě několikrát podívat, v únoru i březnu. Dům má mnoho závažných nedostatků a nedodělků. Chybějí vany, podlahová krytina, zábradlí na schodištích. Nechápu, jak mohl být zkolaudován,“ uvedl Pavel Aschenbrenner (ODS). „Město samo vyvolalo kontrolu krajského úřadu, aby si krylo záda,“ řekl starosta Erich Knoblauch.

Vedoucí stavebního úřadu Hana Pastyříková se bránila, že kolaudační řízení proběhlo v pořádku a rozhodnutí bylo zcela podle zákona. „Také další účastníci řízení souhlasili, například hasiči či hygienici. V době mé návštěvy byly všechny prvky v bytech v pořádku, snad až na jednu chybějící vanu. Existuje na to fotodokumentace. Stavební úřad postupoval podle zákona a neměl jinou možnost, než dát souhlas s kolaudací,“ tvrdila Hana Pastyříková.

Krajský úřad se zatím k dotazům zaslaným z naší redakce nevyjádřil, informace ke kontrole sdělí příští týden.

V lednu bylo zkolaudováno osmnáct bytů, dvě třetiny z celkového počtu v domě. Dům staví společnost JTH Group z Teplic. V záležitosti jde o velké peníze, protože firma se smluvně zavázala, že byty dokončí do závěru loňského roku. Termín však nesplnila a nyní po ní město vymáhá pokutu 20 milionů korun za nedodržení termínu, což bylo stanoveno ve smlouvě. Firma se zatím placení peněz brání a obě strany jednají. Byty stále nejsou obydleny.