Sbírku ve zhruba polovině okresu Louny zajišťuje římskokatolická farnost Liběšice u Žatce. O tom, jak letošní sbírka probíhá a jak je možné přispět, informuje farnost pomocí letáčků vhozených do poštovních schránek. Jejich součástí je i medailka Panny Marie. „Několik let ji rozdávají naši koledníci při Tříkrálových sbírkách. Dáváme ji lidem do nového roku, aby v něm měli ochranu a požehnání,“ vysvětlil otec Vilém Marek Štěpán z liběšické fary.

Ražení medailek s vyobrazením Panny Marie má tradici 190 let. Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného Početí, vznikla na základě mariánského zjevení v Rue du Bac v Paříži. Tam se roku 1830 zjevila Panna Marie mladé řeholnici Kateřině Labouré. „Řekla jí, aby nechala razit medailky, a dala jí příslib, že ti, kteří ji budou nosit, budou pod její ochranou,“ popsal Vilém Marek Štěpán. Od té doby se medailky s výjevem z pařížské kaple razí po celém světě.

Koledníci farnosti v Liběšicích byli v posledních letech při Tříkrálových sbírkách úspěšní. Zatímco v roce 2014 vybrali 269 tisíc korun, předloni to bylo už 468 tisíc a v roce 2020 zatím rekordních 502 tisíc korun. „Samozřejmě máme obavu, že se letos vybere mnohem méně peněz, s tím se musíme vyrovnat. Pro lidi je současné období velkou zkouškou, mrzí mě, že znám osobně řadu z nich, kteří jsou vážně nemocní nebo zemřeli,“ sdělil Vilém Marek Štěpán.

Většina peněz z Tříkrálové sbírky zůstane tam, kde se vyberou. Podporují se jimi místní charity. Liběšická fara vybrané peníze využívá pro podporu práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhá sociálně slabým rodinám v tíživé situaci a lidem v tísni obecně, přispívá na nákup školních pomůcek a potřebného vybavení dětem ze sociálně slabých rodin, pomáhá nemocným.

Peníze jdou také na zajištění provozu Charitního šatníku v Žatci. Pro něj jsou jediným zdrojem příjmů.

„Využíváme je na provoz šatníku. Tedy platíme za ně vodu a elektřinu a různé potřeby, například pytle nebo krabice, do kterých balíme věci, které se u nás nashromáždí. Teď kupujeme také třeba roušky,“ přiblížila Vlasta Bartakovicsová, ředitelka Oblastní charity Žatec, jež se o šatník stará. Pravidelně ho finančně podporuje město Žatec, které hradí nájem prostor ve „věžáku“ u kulturního domu Moskva, kde šatník funguje.

Charitní šatník v Žatci pomáhá lidem v nouzi. „Lidé nám mohou přinést oblečení, hračky, nádobí nebo zdravotní pomůcky, my je pak předáme potřebným. Ať už jde třeba o matky s dětmi v nouzi či lidem postiženým povodní nebo požárem bytu. Spolupracujeme také se sociálním odborem žatecké radnice, na základě jeho žádosti pomáháme konkrétním lidem ve městě a okolí,“ vysvětlila Vlasta Bartakovicsová.