Dobročinná Tříkrálová sbírka pro letošní rok skončila. Dobrovolníci s kasičkami a korunami tří králů, mezi nimiž jsou často děti, chodili mezi lidmi po městech a obcích od Nového roku až do 14. ledna. Tento týden probíhá rozpečeťování kasiček a sčítání vybraných částek.

Například na Žatecku půjde o statisíce korun. Oblastní charita v Žatci už oznámila výsledek letošní sbírky. "Lidé přispěli našim koledníkům v této sbírce a na dobročinnost bylo díky jejich pomoci a dobrému srdci vybráno 13 302 korun," informovala Vlasta Bartakovicsová, ředitelka Oblastní charity v Žatci, která kromě této činnosti pracuje i jako pastorační asistentka na farnosti v Podbořanech.

Sbírka v režii oblastní charity podle ní probíhala na dvou místech, a to v Radíčevsi a v Žatci. V Radíčevsi lidé přispěli kolem 3100 korun a v Žatci to bylo přes 10 200 korun.

Vyberou se statisíce korun

Do Tříkrálové sbírky na Žatecku se zapojila také římskokatolická farnost se sídlem v Liběšicích u Žatce. "Měli jsme 79 pokladniček, s každou chodila skupinka tří nebo více dětí i větších koledníků. Navštívili jsme města a vesnice přibližně na polovině území okresu Louny. Výslednou částku ještě nemáme úplně kompletně sečtenou, ale podle mých odhadů určitě nebude nižší než v loňském roce. A loni jsme díky pomoci lidí v této sbírce v naší farnosti vybrali zhruba 368 tisíc korun," uvedl na dotaz Deníku Vilém Marek Štěpán, farář z Liběšic.

Koledníci Tříkrálové sbírky z liběšické farnosti už také vyrazili do různých koutů regionu.
OBRAZEM: Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazili na desítky míst

Tříkrálovou sbírku pořádá společnost Charita Česká republika a je to největší dobročinná sbírka a také dobrovolnická akce u nás. Začala v roce 2000 jen na území olomoucké diecéze a jako celostátní akce proběhla poprvé v roce 2001. Každý rok v celé ČR vychází do ulic přibližně 20 tisíc skupinek "koledníků", celkem tak s organizací pomáhá přes 50 tisíc dobrovolníků.

A kolik se podaří od lidí s dobrým srdcem vybrat peněz v celostátním měřítku? "Letošní výsledky ještě nejsou sečteny, ale v roce 2017 to bylo přes 104 milionů korun, což byla zatím nejvyšší částka v historii této sbírky," uvedla Gabriela Víšová, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně slabým či ohroženým skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí, dodala koordinátorka.