Městská kompostárna v Lounech nebude. Podle zkoumání Komise pro životní prostředí při Radě města Louny, která letos na jaře s nápadem přišla, by její vybudování nebylo finančně výhodné. Závěry vzali na vědomí v minulých dnech radní.

„Bioodpad v současnosti odváží a zpracovává firma Marius Pedersen, a to za tisíc korun za tunu. Jak se ukázalo, městská kompostárna by to byla schopna dělat za stejnou částku, ovšem vybudování zařízení by stálo dvanáct až čtrnáct milionů korun," upozornila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice. Počítat je třeba také s následnými náklady na provoz.

Nápad počítal s využitím bioodpadu – například posekané trávy a listí z veřejných prostranství, pilin a dřevní štěpky nebo třeba spadaného ovoce. Na živiny bohatý produkt by pak mohl opět hnojit třeba záhony ve městě. „Až čtyřicet procent směsného komunálního odpadu tvoří právě bioodpad, který se zbytečně skládkuje. Přitom bychom ho mohli smysluplně využít. Při vytřídění by bylo odpadu na skládku méně a město by tak ušetřilo," vysvětlil již dříve Milan Skula, předseda komise pro životní prostředí a odborník na ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství.

S plošným rozmístěním speciálních kontejnerů na bioodpad do ulic Louny zatím nepočítají. Občané mohou tento materiál odevzdávat separovaně v místním sběrném dvoře.

Připomeňte si: Bioodpad v Lounech by mohla využít městská kompostárna

Naopak v Žatci stavbu kompostárny připravují. Vyrůst má vedle areálu Žatecké teplárenské v Perči, kam chce město také přestěhovat svůj sběrný dvůr. Ten je nyní umístěný v Čeradické ulici a už nevyhovuje potřebám města a nové legislativě.

Město letos koupilo za několik milionů korun pozemky, na kterých má kompostárna a sběrný dvůr v Perči stát. Náklady na jejich výstavbu se odhadují na miliony korun, město chce na to získat dotace. „Dotace na kompostárnu může být až 85 procent," sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Radnice počítá s tím, že po Žatci rozmístí kontejnery na bioodpad, do kterých by lidé házeli odpad z domácností a zahrádek. V kompostárně by se také likvidovala posekaná tráva, shrabané listí a další odpad. Vzniklý kompost se bude prodávat.