Centrum Žatce bude o něco hezčí. Barevné kontejnery na separovaný odpad zmizí pod zem, nebudou tak narušovat jeho historický ráz. Díry pro sedm podzemních kontejnerů se mají ve městě začít hloubit začátkem příštího roku, ještě předtím se počítá s výstavbou tří polopodzemních kontejnerů na sídlišti Jih.

Podzemní kontejnery v centru se objeví například za radnicí, v Dlouhé ulici u synagogy nebo na Chmelařském náměstí. „Barevné kontejnery už nebudou kazit vzhled historického jádra. Vhozy u podzemních nádob nejsou tak nápadné,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Dalšími místy v Žatci, kde se podzemní a polopodzemní kontejnery objeví, jsou ulice Lučanská a Volyňských Čechů, prostranství u Základní školy Jižní nebo naproti mateřské školce Alergo na křižovatce ulic Družstevní a Bratří Čapků.

Kromě toho, že žluté, modré a zelené kontejnery přestanou hyzdit centrum města, mají podzemní a polopodzemní nádoby přispět k většímu pořádku v ulicích Žatce. Z klasických kontejnerů se odpad při každém větším větru rozfouká. Hodně často se totiž stává, že lidé nezavřou víko. „Rozfoukaný nepořádek po sídlištích uklízíme po každém větším větru. Jde o různé papíry nebo plasty,“ potvrdil ředitel Technické správy města Žatec Andrej Grežo.

Lepší pořádek? Záleží na lidech

Zachování pořádku kolem nových kontejnerů v zemi však bude opět závislé na přístupu lidí. Odpad se do nich vhazuje hrdlem a například objemnější papírové krabice bude potřeba nejprve zmačkat nebo roztrhat. „Pokud odpad zůstane ležet vedle, zase může dojít k tomu, že se bude válet po celém sídlišti,“ upozornil Grežo.

Na výstavbu podzemních a polopodzemních kontejnerů získalo město dotaci od Státního fondu životního prostředí.

V rámci projektu pořídilo město i několik „inteligentních“ odpadkových košů na třídění odpadu. Ty se nedávno objevily v centru Žatce. Odpad samy lisují, a pokud jsou plné, ohlásí to obsluze.

Radnice v Žatci uvažuje také o výstavbě lehkých kójí, jakýchsi přístřešků u kontejnerů na odpad, které zůstanou nad zemí. „Smyslem je ta místa takzvaně zkulturnit. A také zabránit rozfoukávání odpadu,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Podzemní kontejnery na separovaný odpad v lounské ulici Na ValíchV okrese jsou zatím podzemní kontejnery na tříděný odpad jen v Lounech. Od loňska fungují v ulici Na Valích a na centrálním Mírovém náměstí. Počáteční problémy jsou minulostí, město plánuje další. „Na způsob odkládání separovaného odpadu si už lidé zvykli a nedochází k ucpání vhozů, jak tomu bylo na počátku provozu. Město plánuje další podzemní kontejnery na separovaný odpad v ulicích Kosmonautů a Lipová,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku Blanka Sunkovská.

Výstavba jednoho místa s podzemními kontejnery vyjde na stovky tisíc korun. Město chce ke stavbě dalších přistoupit jen v případě získání dotace, o tu chce požádat v příštím roce.