Zastupitelé se na tom shodli proto, aby každý subjekt mohl mít v důležitých orgánech města svého zástupce. Zvoleni už také byli předsedové výborů. Finanční výbor povede bývalý lounský starosta a současný zastupitel za ODS Jan Kerner. Kontrolnímu výboru bude předsedat zastupitel Josef Šupík (Louny spolu).

Lounští městští poslanci zřídili na svém ustavujícím zasedání také osadní výbory pro Brloh a Nečichy. Oba budou mít tři členy.