V patnácti případech byl porušen zákon o ochraně spotřebitele, v jednom případě pak zákon o obalech. Kontroly byly prováděny u prodejců stejných nápojů, konkrétně v obchodních řetězcích a dalších provozovnách, a také u subjektů, které uvádějí obaly na trh. Mezi nejčastější porušení patřilo poručení povinnosti nabízet stejné nápoje ve VZO souběžně s prodejem těchto nápojů v nevratných obalech v provozovnách prodejny. Nebo prodejna prodávajícího neinformovala o peněžní částe za výkup obalů.