Hasiči prověří odkaliště v celé České republice.

Kontroly mají zabránit podobné katastrofě jako u hliníkárny v maďarské obci Kolontár, kde se nedávno protrhla hráz odkaliště. Toxické bahno z něj zabilo několik lidí a způsobilo rozsáhlou ekologickou katastrofu na přítocích Dunaje.

V rámci Ústeckého kraje hasiči zkontrolují osm odkališť – jejich provozovateli jsou ČEZ, Severočeské papírny Štětí, Teplárna Ústí nad Labem a společnost CPI. „Výsledky z jednotlivých krajů budou zaslány na ministerstvo do 20. října,“ uvedl mluvčí generálního ředitelství českých hasičů Radek Kislinger. Poté hasiči výsledky zveřejní.

Při kontrolách se hasiči zaměří zejména na celistvost a stabilitu hráze odkaliště. Prověří také potřebnou dokumentaci. Pro případ zásahu zkontrolují příjezdové komunikace pro hasičské jednotky a nástupní plochy pro požární techniku. V centru pozornosti budou také dokumenty, školení a kontroly požární ochrany.

V okrese Louny hasiči zkontrolují odkaliště nad Žiželicemi a Hořeticemi na Žatecku, které využívala pro odkládání popílku Elektrárna Tušimice.

Elektrárna ukládala na odkaliště nad Hořeticemi odpadní popílek přibližně dvacet let do podzimu 1999. Za tu dobu tam potrubím, které vedlo z elektrárny podél Nechranické přehrady do Hořetic, přesunula zhruba 20 milionu tun popílku.

V roce 1999 odkaliště přestalo fungovat a na jeho místě vznikl les. Na rekultivaci 150 hektarů ČEZ vyčlenil zhruba 700 milionů korun, výsadba a ošetřovaní zeleně trvá do letošního roku.