Nová kořenová čistírna odpadních vod začala v těchto dnech vznikat v Brloze, místní části Loun. Obec se zhruba stovkou obyvatel by ji mohla začít využívat příští rok na jaře. Konečně se tak podaří vyřešit chybějící centrální kanalizaci a dosavadní vypouštění splašků do povrchových vod.

Velká rekonstrukce kanalizace

Plánovaný termín dokončení čistírny je duben příštího roku. „Zhotovitelem bude sdružení společností Ekostavby Louny a Dekonta. Celková cena díla činí 11,4 milionu korun včetně DPH," shrnula Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Součástí výstavby kořenové čistírny je také rekonstrukce nynější dešťové stoky, která bude pro tento účel využita. Jak se již dříve při průzkumech ukázalo, je ze dvou třetin prorostlá a tedy nepoužitelná. Náklady na obnovu jsou nemalé, protože rekonstrukce kanalizace bude probíhat na území celé obce, a to v délce 850 metrů. Někde navíc potrubí povede jinou než původní trasou.

Přírodní rozklad

Principem činnosti vegetačních čistíren odpadních vod, zvaných také kořenové, je filtrace splaškové odpadní vody přes umělé mokřady. Nezastupitelnou funkci při tom zastanou bakterie, které žijí na kořenech vysazených mokřadních rostlin a nežádoucí organické látky rozkládají.

Obdobné zařízení vyrostlo na sklonku loňského roku také v Nečichách, další místní části Loun. Náklady na výstavbu dosáhly zhruba čtyř milionů korun. Zatímco samotný mokřad byl hotový už v zimě, rákos do něj mohl být vysazen až na jaře.

Domácí čistírny nevzbudily zájem

Město Louny kořenovými čistírnami řeší palčivou otázku vypouštění splaškových vod do přírody, které je zakázáno. Město má ještě do konce letošního roku platnou výjimku. Připojení k centrální kanalizaci by bylo vzhledem k vzdálenosti místních částí extrémně nákladné.

Před několika lety se radnice snažila motivovat obyvatele těchto obcí i ke zřízení malých domácích čistíren. To se však ani přes příslib příspěvku 25 tisíc korun nesetkalo s kladnou odezvou místních lidí. Vzniklo jen pár zařízení.