Zastupitelé Loun na pondělním jednání schválili zadání studie, která by zmapovala použití kořenové čistírny odpadních vod pro malé městské části Brloh a Nečichy. Klasická čistírna byla téměř sedmkrát dražší. V kořenové čističce zajišťují čištění organismy, které žijí na kořenech vodních a bahenních rostlin. Brloh a Nečichy mají povolení k vypouštění odpadních vod do dubna příštího roku, od schválení projektu si město slibuje prodloužení výjimky do doby dokončení stavby.

Investici zastupitelé nechválili

Původně předložený návrh počítal s tím, že zastupitelé investici za 5,5 milionu korun schválí. Zastupitelé to ale odložili do doby, než dostanou informace ze studie proveditelnosti. Plánovaná kořenová čistička by podle citovaných zkušeností ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku měla plochu 25 krát 25 metrů. Náklady na její vybudování by mohlo snížit využití dešťové kanalizace v Nečichách. Provozní náklady se odhadují na šest až 13 korun na metr krychlový čištěné vody. Nevýhodou může být výměna filtru čistírny po deseti až 25 letech provozu, s nímž se pak musí nakládat jako s nebezpečným odpadem.

Kritici výstavby kořenových čistíren pro použití v obcích argumentují tím, že nedokážou odstranit dusík a fosfor a že v zimním období se jejich čistící efekt značně snižuje. „U takto malých sídelních celků se však dá předpokládat velmi nízký obsah dusíku a fosforu v odpadních vodách, které by neměly překročit povolené limity," píše se v dokumentu. Jako příklad uvádí Spálené Poříčí s 1300 obyvateli, které vodu může vypouštět do chráněného území Natura 2000.

Klasická čistička by stála desítky milionů korun

Podle schvalovaného usnesení by klasická gravitační kanalizace s čistírnou odpadních vod stála 37 milionů korun, včetně vykoupení pozemků a projektové dokumentace, a provozní náklady by byly 1,1 milionu korun za rok. „V minulých letech občanům město nabízelo možnost finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod," píše se v dokumentu na webu města. Zájem projevilo pouze pět z celkem 225 obyvatel Brlohu a Nečich.

Na zastupitele apeloval Květoslav Chalupský, předseda osadního výboru v Brloze, aby už konečně rozhodli, protože příští rok v dubnu končí výjimka Evropské unie na vypouštění odpadních vod do přírody.

Do Loun na čističku je daleko

Louny mají opravenou čistírnu odpadních vod od roku 2010. Město má téměř 19 tisíc obyvatel, zařízení je koncipováno pro 40 tisíc, a to kvůli okolním vesnicím i předpokládanému přibývání obyvatel. Přesto nelze Brloh a Nečichy k čistírně připojit, protože jsou od ní daleko.

Součástí prakticky znovu postavené čistírny je malá elektrárna na bioplyn, který se tvoří ze zhuštěného kalu, a do Ohře má vypouštět čistší vodu, než v řece na přítoku do Loun teče.

Vanda Králová