Pozemky pro vybudování kořenové čistírny odpadních vod koupí město Louny. Vybralo je v místní části Nečichy. Čistírna má sloužit tamním obyvatelům. Centrální čistírna odpadních vod ve vesnici pod správou Loun dosud není.

Odkup pozemků schválili jednohlasně lounští zastupitelé. Město získá více než 3600 metrů čtverečních v Nečichách od Rolnického družstva Dobroměřice. Cena je 88 tisíc korun plus úhrada daně z nabytí nemovitosti. Výměnou Louny prodají družstvu jiné pozemky v oblasti, a to v rozloze bezmála 12,5 tisíce metrů čtverečních. V tomto případě je cena téměř 144 tisíc korun. Louny navíc zaplatí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Vedení města zároveň vyslovilo souhlas s uzavřením smluv s vlastníky sousedních pozemků, kudy povedou inženýrské sítě. Bude totiž potřeba zřídit věcná břemena kvůli umístění potrubí a elektrického kabelu.

Samotná stavba kořenové čistírny odpadních vod by mohla v optimálním případě začít v příštím roce.