„Koryto potoka se v druhé polovině minulého století vybetonovalo, dnes jej Povodí Ohře vrací do přirozenější podoby. Po odstranění betonového obložení se překvapivě objevily nálezy z raného a vrcholného středověku a z raného novověku. Máme tak k dispozici úžasný řez terénem, který přibližuje osídlení v místě od raného středověku,“ popsal Vojtěch Peksa z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Nejstarším nálezem je zásobnice z 9. století, původně určená ke skladování obilí. Po čase přestala plnit svůj původní účel, stala se z ní jáma na odpadky. „Díky tomu, že se postupem doby dostala pod hladinu spodní vody, našlo se tam spousta zachovalých makrozbytků. Po jejich analýze získáme další údaje, jak blízká krajina v raném středověku vypadala,“ sdělil Vojtěch Peksa.

Zásobnice se našla zhruba půl metru pod dnešní úrovní potoka. „Je jasné, že ji lidé postavili nad jeho úrovní, aby jim voda zásoby neponičila. Je to další důkaz toho, jak se naše krajina mění. V případě Mlýneckého potoka došlo k navýšení jeho koryta sedimenty přinesenými vodou z Doupovských hor,“ vysvětlil archeolog.

Při rekonstrukci koryta archeologové objevili také chlebovou pec ze 13. století a borovicovými kládami vydřevené koryto přítoku k rybníkům z raného novověku, tedy zhruba ze 16. až 18. století. Určení přesnějšího stáří dřeva přinese dendrochronologická analýza, jež ho stanoví na základě rozborů letokruhů. „V rekonstrukci koryta potoka se pokračuje, třeba nám přinese ještě něco dalšího zajímavého,“ věří Vojtěch Peksa.

Rekonstrukci koryta Mlýneckého potoka ve Vidhostice zahájilo Povodí Ohře letos, dokončení je v plánu na přelomu let 2022 a 2023. „Jedná se o kompletní rekonstrukci oboustranného břehového opevnění potoka v délce tři sta metrů v intravilánu Vidhostic. Spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení novými. Účelem stavby je rekonstrukce stávajících zdí za hranou životnosti a obnova samočistící funkce toku,“ vysvětlil vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře Martin Cidlinský.

Koryto potoka bude nově kamenné, počítá se v něm s umístěním sedmi betonových příčných stabilizačních prahů. Zároveň dojde na rekonstrukci vzdouvacího objektu pro zajištění odběru vody pro přilehlý rybník ve Vidhosticích.

Mlýnecký potok pramení u Valče ve vojenském prostoru v Doupovských horách na západním svahu vrchu Číhaná v nadmořské výšce 740 metrů. Je dlouhý 17 kilometrů, protéká několika menšími vesnicemi na Podbořansku, jako jsou například Skytaly, Mlýnce či Vesce. U Vidhostic napájí stejnojmennou nádrž, která patří k největším vodním plochám Podbořanska. U Kryr se potok vlévá do Blšanky.