Svatý Kryštof, výjev ukládání pany Marie do hrobu, svatováclavský a část pašijového cyklu a další biblické výjevy zdobí interiér kostela sv. Matouše v Dobroměřicích.

Jejich vyobrazení zachycují cenné fresky, které obec postupně nechává zrestaurovat. V současné době na památce pracují restaurátoři umělecké společnosti Brandl.

„Pokračuje očištění a obnovení svatováclavského cyklu a výjevu příjezd do Jeruzaléma. Malba byla odkryta již dříve, ale restaurátorské práce nebyly dokončeny. S restaurátory jsme domluveni, že práce skončí do konce listopadu. Poté chceme, aby kostel sloužil opět veřejnosti. Jak mi sami restaurátoři prozradili, jsou překvapeni rozsahem a vzácností fresek,“ přiblížil starosta Jaroslav Fořt.

Na obnovu fresek získala obec dotaci ve výši 407 tisíc korun od Ústeckého kraje. Z obecního rozpočtu šlo dalších sto tisíc korun.

Svým rozsahem jsou fresky v kostele sv. Matouše mezi srovnatelnými vesnickými kostely naprosto ojedinělé. Stěny presbytáře kostela jsou pokryty nástěnnými malbami ze 14. století. Fresky jsou zčásti odkryty, poměrně velká část je ale překryta omítkou z pozdějších přestaveb kostela.

Rekonstrukce fasády

Obec navíc získala prostředky na rekonstrukci fasády kostela. „Díky žádosti mikroregionu Třebívlice jsme získali dotaci ve výši jeden milion korun. Z rozpočtu obce jsme vyčlenili dalších 250 tisíc korun. Prostředky musíme ale vyčerpat do konce roku. Snad nám bude přát počasí a práce se stihnou dokončit,“ dodal J. Fořt.

Kostel sv. Matouše se obecnímu úřadu daří oživit. Pravidelně se tam konají nedělní bohoslužby a vždy v předvánočním čase zajímavé koncerty nebo výstavy. K zatraktivnění kostela přispělo také navrácení historického zvonu Marie v roce 2005, který patří k nejstarším u nás.