S příchodem jara se pomalu rozbíhají stavební práce na kostele sv. Šimona a Judy v Lenešicích. Letos se bude pokračovat s výstavbou zřízení věže, která se sesula v létě roku 2008.

Obnovu kostela zajišťuje Lenešický okrašlovací spolek, který shání finanční prostředky na rekonstrukci a organizuje všechny stavební práce. „Přes zimní měsíce jsme se zaměřili především na administrativu a vyhodnocování grantů. Podařilo se kostel zařadit do dlouhodobého programu Záchrana architektonického dědictví ministerstva kultury,“ sdělil předseda sdružení Zdeněk Plaček.

Zanedlouho začne druhá etapa zpevnění základů věže. „V nejbližších dnech bude proveden záchranný archeologický výzkum. Zároveň se provede obkopání vnější strany severní stěny a opět proběhne průzkum. Následně budou obě stěny zpevněny železobetonovým pasem. Tyto práce by měly být hotovy do 20. května,“ přiblížil Z. Plaček. Při těchto pracích by stejně jako v loňském roce měli pomáhat odsouzení z věznice v Bělušicích.

Kostel i průběh rekonstrukce si poté bude moci prohlédnout široká veřejnost. Kostel se zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů. „Nainstalujeme zde výstavu, vystoupí pěvecký sbor Kvítek, chystáme také program pro děti. Zároveň chceme zpřístupnit i zrekonstruovanou Husovu zvonici, kde si budou moci návštěvníci zazvonit na zvon,“ přiblížil Z. Plaček.

Obnova kostela by podle předsedy sdružení nemohla vůbec začít bez dárců, kteří přispívají do finanční sbírky. Nově lze věnovat cihlu nové „románské“ věži kostela v Lenešicích zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS simonajuda na číslo 87777. Cena SMS je 30 korun a na kostel poputuje 27 korun. „Chci poděkovat všem podporovatelům a také děkanovi Rudolfu Preyovi,“ dodal Z. Plaček.