Rekonstrukce kostela sv. Simona a Judy v Lenešicích, jehož věž se zřítila v červenci 2008, pokračuje i letos.

I když přes zimu stavební práce stály, sdružení, které obnovu této významné památky zajišťuje, mělo i tak co dělat.

„Práce na kostele probíhají stále, a to i přestože nejsou fyzicky vidět,“ uvedl Zdeněk Plaček z Lenešického okrašlovacího spolku.

V letošním roce je naplánované dokončení obvodových zdí. Před tím je ale ještě potřeba zajistit plno přípravných prací. „Jedná se vypracování realizační dokumentace pro vlastní stavbu a výběru firmy pro stavbu. Ta vzejde z výběrového řízení. Hlavním požadavkem bude řemeslná zručnost v kamenickém řemesle,“ přiblížil další kroky Z. Plaček.

O další podobě kostela a jak bude stavba dále pokračovat je již rozhodnuto. „Hlavní myšlenkou je vrátit co nejvíce původního materiálu zpět, nikoliv však na úkor stavebnětechnických parametrů. Obě boční zdi (severní a jižní) budou dostaveny z kamenných kvádrů a zůstanou neomítnuté stejně jako je loď kostela. Chybějící kamenné kvádry bude nutné doplnit. Západní průčelí kostela bude postaveno z plných cihel a v konečné podobě bude omítnuté. Do pilířů věže se vrátí kopie kamene s nápisem,“ popsal Z. Plaček.

V nejbližší době se odveze vykopaná zemina, sundá lešení a zakryjí se plachtou základy. Před zahájením další stavby je také nutné odlehčit konstrukci obvodových zdí, a to podepřením tří trámů v krovu.

Zájem veřejnosti mají přitáhnout četné akce

Na stavbu věže má spolek pro letošním rok přislíbeny finance z Krajského úřadu Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu kulturní památek. „Jde o částku ve výši 400 tisíc korun,“ dodal Z. Plaček.

Aby spolek přilákal k památce zájem široké veřejnosti a tím i získal finanční podporu občanů pořádá řadu kulturních akcí. V červnu by tak měl proběhnout druhý ročník koncertu pěveckého sboru Kvítek. Díky spolupráci sdružení Přátelé Libčeveska a Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci se koncerty uskuteční i v tamních kostelech. Hlavním cílem je upozornit na památky a historické zajímavosti.

Naplánovaná je také výstava, která přiblíží horolezecký sport. Zaštítí ji Lucie Hrozová, výtěžek půjde právě na opravu lenešického kostelu. V letošním roce bude také otevřena Husova zvonička v Lenešicích, která byla v loňském roce zrekonstruována.