Dlouhá léta byl hřbitovní kostelík Čtrnácti svatých pomocníků v Lounech uzavřen veřejnosti.

V 90 letech byl kostel Na Široké restaurován. Teď po padesáti letech bude moci dovnitř nahlédnout široká veřejnost. Děkanství v Lounech chystá na příští víkend, 27. a 28. března, den otevřených dveří.

„Kostelík byl vystavěn po velké morové ráně, která zasáhla Louny. Zároveň s tím byl zřízen hřbitov spolu s poustevníkem, který se o kostel a hřbitov staral. V 50 letech byl kostelík byl stále více zanedbáván. Propadl se strop, z kostela se stalo více skladiště nežli stánek Boží. V roce 1990 došlo k opravě celého pláště kostela spolu se střechou, rovněž byla nově vyzděna klenba. Byla dána nová elektrická instalace a kostel byl vymalován,“ přiblížil historii kostela lounský děkan Werner Horák.

Na stěnách byly následně objeveny vzácné malby. Až teprve v loňském roce ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši 350 tisíc na jejich zrestaurování.

Malby se obnovovaly 15 let

„Trvalo patnáct let, než se je podařilo zrestaurovat. Děkanský úřad se podílel na opravě a rovněž nechal kostel vymalovat a uklidit v celkové částce přibližně 160 tisíc korun,“ pokračuje W. Horák.

Děkanství usiluje dále o zrestaurování oltáře.

„Na dotaci od státu nemůžeme spoléhat. V současné době máme přislíbeno od větších dárců až 200 tisíc korun, v pokladně jsme zatím získali od štědrých dárců přes 43 tisíc. Celková částka za restaurování oltáře, vyčištění podlahy, osazení zásuvek, vypínačů a lustrů převýší 450 tisíc korun. Věřím, že lidé nechtějí být bohatší pouze ve spořitelnách, na účtech, ve svých cennostech, ale že chtějí být také bohatí duchovně. Dárci mohou přispívat na účet děkanství či osobně,“ vyzval lounské občan děkan.