V pozdně barokním kostele svatého Bartoloměje v Nečemicích na Žatecku z roku 1786 našli památkáři před devíti lety unikátní nástěnné a stropní malby z druhé poloviny 18. století.

Tento nález přiřadil poněkud zapomenutou a zdánlivě nezajímavou památku v Nečemicích ke skvostům církevní architektury v regionu. Objekt se zařadil po bok objektů v Libočanech a Novém Sedle, jediným takto vymalovaným kostelům v okrese Louny.

Snaha na celkovou záchranu kostela ale narazila na nedostatek peněz, přesto se podařilo v minulých letech alespoň zrekonstruovat střechu. Opravena byla též památkově chráněná zeď podél silnice pod kostelem. Peníze na rekonstrukci věžičky se ale dosud nenašly. Stejně tak, jako na restaurování vzácných fresek, sejmutých ze zdí a uložených uvnitř kostela. Těm tak hrozí totální zkáza.

Náklady na celkovou opravu kostela včetně ujíždějícího svahu, na kterém stojí, se odhadují na desítky milionů korun. Kostel se už desítky let nevyužívá. Kostel v Nečemicích patří spolu s Hořeticemi, Siřemí a Libešicích k těm nejzdevastovanějším v regionu.

Který kostel podle vás nejvíce zaslouží opravit? Hlasujte zde!