Při mši svaté, v den slavnosti Nejsvětější Trojice, tento chrám opětovně vysvětil biskup litoměřický Mons. Pavel Posád. Svěcení kostela přihlíželo přes dvě stě lidí. Zpěv sboru doprovázel zvuk varhan, které v minulém roce také prošly generální opravou. Po mši pak byli všichni zváni na malé občerstvení a tento slavnostní den jim bude připomínat památeční fotografie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl uzavřen po velikonočních svátcích v roce 2004. V následujícím roce probíhala instalace nových elektrických rozvodů a osvětlení. Náklady na tyto práce dosáhly téměř 537 tisíc korun. Od července do října 2005 stálo v kostele patnáctimetrové lešení a po téměř 110 letech opět proběhlo malování interiéru, dále čištění soch, oltářů, mytí oken a čištění varhanní skříně od vysokých nánosů prachu.

Náklady na pronájem lešení a malování interiéru kostela dosáhly 762 tisíc korun. Vloni v květnu proběhla generální oprava varhan a jejich ladění za 180 tisíc korun. Letos v lednu byl po vyčištění znovu zprovozněn a rozsvícen i ozdobný lustr v hlavní lodi kostela. Ve stejném měsíci byla orkánem vážně poškozena střecha jižní věže. Její oprava si vyžádala více než 178 tisíc korun.

Nové ozvučení kostela přišlo na 47 tisíc korun a další výdaje na dokončovací práce dosáhly 46 tisíc korun. Celkem tedy římskokatolická farnost v Žatci do oprav kostela investovala přes 1,75 milionu korun. Vynaložená finanční částka by se však výrazně navýšila, pokud by žatečtí věřící sami nepřiložili ruku k dílu. Svépomocně si vyčistili sochy, okna i nepřístupná místa oltářů v žateckém kostele. Část lidí, kteří nemohli přispět prací, věnovali na opravu kostela často celoživotní úspory – věřící totiž mezi sebou vybrali neuvěřitelných 633 263 korun.