Velkou událost zažil v neděli 4. září kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici. Svatostánek, který v minulých letech prošel rekonstrukcí, navštívil biskup Václav Malý, aby opravený kostel vysvětil.

Kostel, který ční nad obcí, v 90. letech chátral, několikrát byl vykraden, z vybavení kostela zmizelo díky nenechavcům téměř vše. Co neodnesli, to zničili, a kostel přestal sloužit svému účelu.

Spolek pro záchranu kostela hrál hlavní roli

Na neutěšený stav kostela se už nemohlo dívat několik lidí v čele s Václavem Hilbertem a v roce 2005 založili Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje. Od té doby pořádají v obci a hlavně v kostele kulturní akce, jejichž výtěžek je určen právě na rekonstrukci kostelíka. Podařilo se jim získat prostředky ze státních dotací a z fondu Evropské unie. Nemalou částku darovali i soukromí dárci.

Jak se dílo podařilo, to mohli všichni obdivovat v neděli při mši. Slovy chvály a poděkování všem, kteří se na záchraně podíleli, nešetřil ani biskup Václav Malý, který také vyzdvihl polohu kostela.

Práce nekončí

Kostel byl během let, kdy rekonstrukce probíhala, odvlhčen, oltář, varhany a dochované malby zrestaurovány, opraveny okna, dveře, obnovy se dostalo i nejbližšímu okolí kostela. A práce ani nyní nekončí. V dalších letech má spolek za cíl opravu lavic a zpovědnice, restaurování kazatelny, opravu gotického krovu, věžních hodin, hřbitovních vrat a mnoho dalšího. Finanční prostředky chce spolek získat jak z kulturních akcí, tak i z dotací a příspěvků od dárců.

První písemná zmínka o kostelu je z roku 1355, ale duchovní stavba pravděpodobně stála na tomto místě již mnohem dříve.