Dalšího zklamání po nadějném jednání se dočkali obyvatelé Kotěrovy kolonie v Lounech. Památkově chráněná lokalita upadá, typický jednotný ráz se stěží daří udržet. Samotní lidé na financování úprav v souladu s požadavky památkářů nemají.

V lednu se do Kotěrovy kolonie přijela podívat ministryně kultury Alena Hanáková, jež nyní oznámila svou rezignaci. Představitelé města jí čtvrť ukázali a vyložili historickou hodnotu, kterou tento v ČR ojedinělý projekt nese. Hlavním účelem návštěvy bylo zjistit, zda by ministerstvo nepomohlo získat nějaké peníze, které by obyvatelům pomohly. „Domluvili jsme se, že napíšeme na ministerstvo konkrétní požadavky a záměry, které potřebujeme nějakým způsobem financovat," uvedl tehdy Radovan Šabata, starosta Louny. „Uložím úředníkům příslušného odboru, aby se podívali, jak by se Lounům dalo v této věci pomoci," slíbila tehdy ministryně.

Další fondy nejsou

close Pohled na Kotěrovu kolonii v Lounech zoom_in V únoru putoval dopis na ministerstvo. „Psali jsme, že vlastníci těchto domů mají v současnosti možnost žádat pouze z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který je však určen zejména pro vesnické památky kostely, statky, kaple, tvrze, sochy aj.," uvedla Petronila Kopřivová, která na radnici v Lounech vede památkovou péči.

Odpověď přišla po měsíci, místní ale nepotěšila. V podstatě se dá shrnout konstatováním, že „památek je mnoho a peněz málo". „Pro podporu obnovy Kotěrovy dělnické kolonie v Lounech je možné čerpat z Havarijního programu nebo zmíněného programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční kvótu určenou pro jednotlivá města nejde navýšit. V souladu s celostátní ekonomickou situací se během posledních let finanční prostředky v programech snížily a žádné jiné fondy na obnovy kulturních památek ministerstvo kultury nemá," napsala odstupující ministryně Alena Hanáková.

„Z toho vyplývá, že nelze obnovu kulturních památek v Kotěrově dělnické kolonii podpořit žádným nově vytvořeným státním dotačním titulem," dodala Petronila Kopřivová. Řada objektů v této lokalitě tak dál chátrá.

Připomeňte si: Kotěrova kolonie v Lounech upadá, pomoci má ministerstvo