Kraj znovu startuje výzvu pro takzvané kotlíkové dotace. V aktuální výzvě bude možné žádat o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla s ručním přikládáním v rodinných domech za kotle umožňující spalovat pouze biomasu nebo na instalaci tepelného čerpadla. Deník o tom informovala Lucie Dosedělová, mluvčí krajského úřadu Ústeckého kraje.

Příjem žádostí startuje za měsíc

„Jiné nové zdroje tepla nejsou v této druhé výzvě Ústeckého kraje podporovány," řekla Dosedělová s tím, že příjem žádostí začne 3. dubna a krajský úřad je bude přijímat až do 30. června letošního roku. „Tedy v případě, že nebude alokace vyčerpána ještě před tímto termínem," dodala mluvčí kraje.

V programu je alokováno minimálně 18,8 milionu korun. Částka bude ještě navýšena o nevyčerpané finanční prostředky z první výzvy. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 korun. Bližší informace zájemci najdou už teď na webových stránkách Ústeckého kraje, v sekci Dotace a granty - Kotlíková dotace. (najdete je zde)

Čtvrtá výzva

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně krajského úřadu. Jde o celkově čtvrtou výzvu vyhlášenou Ústeckým krajem. V minulých letech šlo na výměnu kotlů celkem 210 milionů korun. Na podzim letošního roku by měla být vyhlášena další výzva ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, kde bude možné žádat opět o dotace na všechny typy zdrojů tepla.