Téměř všechny sledované vodní plochy, vyhledávané veřejností právě za účelem koupání, jsou ve druhé polovině července v pořádku. Výjimkou je hlavní pláž rybníku Chmelař u Úštěku. Tam černá značka hygieniků upozorňuje na vodu nebezpečnou ke koupání. „Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání,“ objasňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Mapu s aktuálními výsledky kontrol najdete na webu koupacivody.cz.

Kontrola na Chmelaři proběhla naposledy 17. července. Už 10. tam odborníci označili vodu za nevhodnou ke koupání. Taková podle hygieniků pro uživatele představuje zdravotní riziko. „Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem," definuje ústav.

Oranžovou značku má od minulého týdne také rybník Chabařovice. Také tam kontrola proběhla naposledy 17. července. Voda má zhoršenou jakost. Riziko zdravotních obtíží je mírně zvýšené, a to zejména u těhotných žen, dětí, alergiků či lidí s oslabeným imunitním systémem. „Po koupání se doporučuje osprchovat," doplňuje kromě dalšího web Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

Spálení pokožky zvyšuje riziko tvorby vrásek, pigmentových skvrn i onemocnění rakovinou kůže.
Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

Mapa portálu koupacivody.cz poskytuje informace o celé řadě oblíbených nádrží v regionu. Od Nechranické přehrady, Kamencového jezera a některých koupališť na Chomutovsku přes jezero Most a sousední Benedikt až po nádrž Barbora na Teplicku či koupaliště Jetřichovice na Děčínsku.

Jaké ukazatele měření sledují:

Escherichia coli
Slouží jako indikátor obecného bakteriálního znečištění. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.

Enterokoky
Slouží jako indikátor znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.

Pseudomonas aeruginosa
Může být zdrojem infekcí močového i dýchacího ústrojí, oční rohovky, středního i vnějšího ucha, vyrážek apod.

Průhlednost
Hloubka, ve které je ještě vidět spouštěná Secchiho deska. Snížení průhlednosti může být způsobeno buď rozvojem fytoplanktonu nebo přítomností anorganických částic (často po deštích v povodí nad sledovanou lokalitou nebo například prací v toku). Jedná se o doplňkový ukazatel a přímá zdravotní rizika nejsou.

Viditelné znečištění
Makroskopicky viditelné znečištění typu odpadky, zbytky dehtu, dřevo, plasty, lahve, obaly ze skla, plastů, gumy nebo jiných látek.

Chlorofyl-a
Jeho stanovení ve vodě slouží jako míra přítomnosti řas a sinic.

Mikroskopický obraz
Podává informaci o druzích přítomných řas, sinic a drobných živočichů, jakož i informaci o neživých částicích rozptýlených ve vodě.

Sinice
Obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou produkovat různé toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy.

Zdroj: khsusti.cz