Několik špatných sezon donutilo společnost Barokní špitál Josefa Klesala požádat o ukončení nájemní smlouvy na lounské koupaliště.

Město koupí od podnikatele tobogány a část oplocení za 2,7 milionu korun a zároveň musí radnice hledat nového provozovatele.

Odkup zařízení se ale nelíbí v době krize, kdy se šetří, dvěma zastupitelům. „Žádám stanovisko, zda je ukončení nájmu a odkup právně v pořádku,“ chtěl Bořek Zasadil.

Právní zástupce města zastupitele ujistil, že je vše v pořádku. Nedokázal mu už ale vysvětlit pojem chráněná investice, který je ve smlouvě uveden. Jasněji do problému vnesl starosta Loun Jan Kerner. „Pojem vznikl při tvorbě nájemní smlouvy. Nájemce tehdy investoval do tobogánů a oplocení, město do nových bazénů,“ uvedl.

Josef Klesal vysvětlil zastupitelům, proč už nechce spravovat koupaliště. „Od roku 2004 nebyla letní sezona uspokojující, návštěvnost šla rapidně dolů. Už nemáme z čeho dotovat provoz koupaliště. Na tobogány máme úvěr a pokud je město neodkoupí, mohli bychom o ně v nejhorším případě přijít,“ uvedl podnikatel a zastupitel.

Další zastupitel Radovan Šabata upozornil, že v areálu nájemce neinvestoval tak, jak bylo naplánováno. „V době, kdy jsme do koupaliště šli, měli jsme určité představy, každý rok jsme investovali. Výsledky hospodaření jsme předkládali radě města,“ odvětil Klesal. Koupaliště bylo kompletně zrekonstruováno před sedmi lety, nájemce získal na tobogany od města dvoumilionovou půjčku.

Zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo ukončení nájemní smlouvy a odkup tobogánů i části oplocení. Pokud se radnici nepodaří najít nového nájemce, bude muset areál koupaliště provozovat sama.