Zajímavý kolotoč se roztáčí kolem městského koupaliště v Lounech.

Jeho provozovatel, společnost Barokní špitál, kterou vlastní podnikatel a zastupitel města Josef Klesal, oznámila, že už zařízení nechce dál vést, protože provoz je drahý.

Když ale město vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele nového, Josef Klesal se do něj znovu přihlásil. A když ho radnice pro neúplnost nabídky z výběrového řízení vyloučila, hodlá se proti tomuto rozhodnutí bránit.

Nájemní smlouva mezi Barokním špitálem a městem Louny skončí k letošnímu 30. březnu.

Areál je ztrátový, říkal před třemi měsíci

Klesal zastupitelům ještě v prosinci vysvětloval, proč už dál nechce provozovat koupaliště. Kvůli několika posledním sezonám, které koupání příliš nepřály, se podle něj zařízení propadalo do ztráty a nebylo schopné ani pokrýt náklady na svůj provoz. Nestačil ani příspěvek od města. „Dostali jsme se do problémů a některé závazky jsme nemohli platit. To byl případ třeba tobogánů, na které jsme měli úvěr. Reálně hrozilo, že pokud je město neodkoupí, tak o ně přijdeme,“ uvedl tehdy.

Lounská radnice tedy nakonec tobogány a oplocení odkoupila do svého majetku za 2,7 milionu korun. Zároveň vyhlásila výběrové řízení na nového provozovatele. „Do něj se přihlásilo šest zájemců, dva z nich byli vyřazeni z důvodu neúplnosti nabídky,“ sdělila Miloslava Kalivodová, vedoucí odboru místního hospodářství lounské radnice. Jedním z vyřazených byla právě firma Barokní špitál.

Josef Klesal nyní proti tomuto rozhodnutí bojuje a tvrdí, že areál koupaliště chce provozovat i nadále.

„Nikdy jsem neřekl, že bychom koupaliště provozovat nechtěli. Město nám vyhovělo ohledně tobogánů a pomohlo s finanční situací. Po dlouhém zvažování jsme se tedy rozhodli do výběrového řízení znovu přihlásit. Přece jen máme v areálu i další investice, vše kromě samotných bazénů je de facto naše,“ vysvětluje Klesal. „Navíc jde i o naše zaměstnance. Jsou to specialisté, odborníci, takže převést je někam jinam by bylo problematické,“ pokračuje.

Budeme protestovat, jde o chápání práva

„Proti našemu vyřazení z výběrového řízení budeme protestovat. V této záležitosti už nejde o koupaliště, ale o chápání práva,“ tvrdí Josef Klesal.

Jeho postup, zejména snaha přihlásit se znovu do výběrového řízení poté, co v prosinci říkal, že koupaliště už dál provozovat nemůže, kritizovali v pondělí 15. února na zasedání někteří zastupitelé.

„V prosinci panu Klesalovi zastupitelstvo odsouhlasilo 2,7 milionu korun z prostředků města. Všechny nás přesvědčoval o neudržitelné ekonomické situaci a město mu nakonec vyšlo vstříc. Po pár týdnech je ale vše jinak a pan Klesal se opět hlásí o provozování koupaliště, jako by ho žádné problémy netížily. Co se za tu dobu změnilo? Rozdíl by se tu našel – částka 2,7 milionu korun,“ uvedl zastupitel Radovan Šabata. Právě on a Bořek Zasadil měli proti vyplacení vysoké částky soukromé firmě už v prosinci výhrady.

Klesal na to reagoval, že k věci podrobně vyjádří ještě na příštím jednání zastupitelstva. V tu chvíli to v sále plném lidí, kteří přišli hlavně kvůli otázce zdravotní péče a zrušené nemocnici, pořádně vřelo, po informacích o koupališti a výši vyplacené částky se ozvaly i výkřiky nesouhlasu.

Vyplacení částky vysvětlovala předsedkyně finančního výboru radnice. Tento výbor to doporučil radě města a následně i zastupitelstvu. Mezi městem a nájemcem byla uzavřena smlouva s určitými podmínkami, se kterými se muselo město vypořádat, uvedla. V podstatě šlo o to, že město by stejně muselo tobogány odkoupit, učinilo tak jen o něco dřív.

Nová smlouva má přinést nižší vstupné

Nyní se bude vybírat nový provozovatel a uzavírat nová smlouva. Ta by měla přinést návštěvníkům snížení vstupného. Podmínky výběrového řízení počítají s celodenním vstupným pro dospělé (nad 15 let) maximálně 55 korun, po 15. hodině už jen 35. Děti (3 – 15 let), ZTP a důchodci zaplatí 45 a po 15. hodině rovněž 35 korun.

Jízdné na tobogánu má být odpoledne po dvou korunách. Právě relativně vysoké vstupné v minulých sezonách mohlo být jedním z faktorů, proč na koupaliště v poslední době chodilo méně lidí.

Město je dokonce pro dodržení požadavku na nižší vstupné připraveno i navýšit příspěvek novému provozovateli. „O navýšení příspěvku na provoz městského koupaliště a sauny se sice předem neuvažuje, ale pokud bude v rámci nejvýhodnější nabídky vybrán zájemce s požadavkem na vyšší příspěvek, pak by byl pravděpodobně navýšen,“ uvedla na dotaz Deníku Miloslava Kalivodová.

V roce 2009 poskytla radnice provozovateli, Baroknímu špitálu, přibližně 1,13 milionu korun jako příspěvek na provoz. Přesná částka bude známa po ročním vyúčtování. Nový provozovatel koupaliště bude znám po výběrovém řízení, o doporučeném kandidátovi by měla jednat městská rada ještě na konci února.

Koupaliště v Lounech

Pravděpodobně od dubna bude mít nového provozovatele

Nynější provozovatel loni uváděl, že jeho provoz je prodělečný, o pár týdnů později se však znovu přihlásil do výběrového řízení

Město ho vyřadilo, firma se chystá podat protest


Zdeněk Plachý
Mirka Strnadová