Žatecká radnice nestihne do 20. června podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad na rozsáhlou přestavbu koupaliště.

Město chce na jeho místě vystavět sportovní areál se zimním stadionem, krytým bazénem a nafukovací halou.

Náklady se odhadují až na 300 milionů korun a město chce většinu těchto peněz získat právě z evropských zdrojů. To, že radnice žádost o dotaci nestihne podat, rekonstrukci koupaliště zřejmě zdrží. Termín otevření nového areálu, polovina roku 2010, se tak stává nereálným.

Koupaliště je kvůli špatnému technickému stavu zavřené. Zatím totiž není jasné, kdy a z jakého dalšího programu bude město moci o peníze požádat. „Uvidíme, jaké další dotační tituly, ze kterých bychom mohli žádat, budou vypsané. Existuje i možnost, že bychom rekonstrukci koupaliště rozdělili na stavební a technologickou část a žádali o peníze z více zdrojů,“ sdělil Aleš Kassal, místostarosta města s tím, že přípravy na modernizaci areálu běží dál.

Občané připomínkovali například hluk

Nyní se posuzuje vliv budoucího koupaliště na životní prostředí a zpracovává se projektová dokumentace. Problémem ale je, že se zastavilo územní řízení. „Dolaďují se věci, které připomínkovali občané. Týkají se třeba hluku. Navíc nás Povodí Ohře upozornilo, že oproti původním předpokladům nemohou být vyčištěné odpadní vody z koupaliště vypouštěné do blízké řeky Ohře. A to s ohledem na to, že se jedná o evropsky významnou přírodní lokalitu,“ uvedl místostarosta.

Město proto před vydáním územního rozhodnutí musí najít jiné řešení v nakládání s odpadními vodami. V areálu městského koupaliště má vyrůst sportovní areál s plavecký stadionem s 25 metrů dlouhým bazén. Jeho součástí budou sauny a vodní atrakce. Vedle má být vnější bazén. V areálu má vyrůst také zimní stadion s ubytovnou a nafukovací sportovní hala.