Město Žatec uvažuje o redukci projektu rozsáhlé rekonstrukce koupaliště.

Podle původních plánů mělo být přestavěno na moderní sportoviště s krytými a venkovními bazény, zimním stadionem a multifunkční halou. Náklady se ale vyšplhaly až na půl miliardy korun.

Taková investice je pro město velikosti Žatce v současné době nereálná. Při současných dotačních podmínkách by město, i kdyby na investici za 500 milionů korun získalo dotaci, muselo ze svého totiž zaplatit dvě stě milionů korun.

„V současné době se mění projekt na rekonstrukci koupaliště. Chceme, aby spoluúčast města byla podstatně menší a činila třeba jen malou část z celkových nákladů. Třeba jak je tomu v případě projektu Chrámu chmele a piva,“ sdělil místostarosta Aleš Kassal. Na něj město dostalo dotaci 211 milionů korun, náklady na revitalizaci pražského předměstí a jeho přeměnu na turistické centrum s tématikou chmele a piva mají vyjít na zhruba 230 milionů. Realizace tohoto projektu má proběhnout v letech 2009 až 2010.

Podle A. Kassala se v případě rekonstrukce městského koupaliště přestává uvažovat s krytým plaveckým areálem, kde měly být kromě bazénu také vodní atrakce. „V současné době se zvažuje, že by se na místě nynějšího koupaliště vybudoval multifunkční sportovní objekt se zimním stadionem a venkovní bazén. Jeho voda by byla ohřívána z tepelného zemního čerpadla tak, aby se prodloužila doba jeho možného využití v roce,“ vysvětlil místostarosta.

Žatečtí radní v minulých dnech zrušili výběrové řízení na firmu, která měla městu pomoci sehnat dotaci včetně zpracování žádosti o ní. Zároveň rozhodli, že uzavřou smlouvu s plzeňskou firmou Projekty EU bez výběrového řízení. „Firma nám nabídla nesrovnatelně nižší cenu než ostatní. Tato cena byla tak nízká, že nemusíme vypisovat výběrové řízení,“ řekl Aleš Kassal. Město už téměř rok usiluje o vydání územního rozhodnutí k rekonstrukci koupaliště, dosud není pravomocné. Proti jeho vydání se v říjnu odvolali dva jeho účastníci, manželé Hladkých, kteří bydlí v sousedství koupaliště. O jejich odvolání rozhodne Krajský úřad v Ústí nad Labem.