Město Žatec ušetřilo na rekonstrukci svého koupaliště více než 20 milionů korun. A to tím, že koupaliště pronajalo nově založené Technické správě města s. r. o.

Město tak mohlo uplatnit tzv. odečet daně z přidané hodnoty (DPH) a požádat stát o vrácení již zaplacené daně za provedené stavební práce na koupališti, ale i s rekonstrukcí související technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce. Vrácenou daň, přibližně 20,6 milionu korun, už má město na svém účtě.

Město finančnímu úřadu zaplatilo od roku 2009 do poloviny letošního roku DPH za rekonstrukci koupaliště ve výši přibližně 25,6 milionu korun. Z této částky si mohlo nárokovat vrácení daně ve výši 20,6 milionu.

Bez pronájmu by vratka nebyla

„Pokud by nedošlo k pronájmu koupaliště v Žatci, nebylo by možné vratku DPH u finančního úřadu nárokovat," sdělila Renata Sedláková, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Žatci.

Město založilo Technickou správu s.r.o letos na jaře a na společnost převedlo většinu činností své příspěvkové organizace Technické služby. A nově vzniklé technické správě následně pronajalo koupaliště. „Pronájem koupaliště bylo jedním z důvodů, proč jsme společnost zakládali," řekl Jan Novotný, místostarosta Žatce.

Rekonstrukce koupaliště tak město vyšla místo původní částky 155 milionů o 20 milionů méně. Většinu z vrácené daně, 18,2 milionu korun, město převede do svého rezervního fondu. Zbytek použije na doplacení rekonstrukce koupaliště.