Také druhou historicky největší zakázku pro město Žatec získala společnost Metall Quatro z Mostu.

Firma v současné době ve městě realizuje projekt Chrámu chmele a piva za zhruba čtvrt miliardy korun, nyní vyhrála i výběrové řízení na rekonstrukci městského koupaliště. V pátek o tom rozhodli žatečtí radní.

„Společnost Metall Quatro nabídla cenu 122 milionů korun bez daně a dobu zhotovení 174 dní. Kombinací těchto dvou nabídek výběrové řízení vyhrála,“ sdělil starosta města Erich Knoblauch. Cena nebyla podle jeho slov sice nejnižší nabídnutá, v kombinaci s dobou zhotovení a smluvní pokutou ale byla nabídka firmy posouzena jako nejvýhodnější.

Město Žatec si ve výběrovém řízení na firmu, která pro něj koupaliště zrekonstruuje, stanovilo tři kritéria. S váhou 60 % to byla nabídnutá cena, z 30 % dodací lhůta a z 10 % smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení veřejné zakázky.

Radnice v Žatci celkem posuzovala deset nabídek firem, které chtěly koupaliště zrekonstruovat. Pokud se žádná z nich v patnáctidenní lhůtě proti výsledku neodvolá, město s vítěznou firmou podepíše smlouvu. Pokud by tedy k podpisu smlouvy došlo během podzimu, oprava koupaliště by měla skončit příští rok ještě před letní sezonou.

Město by mělo dát za koupaliště také o několik desítek milionů korun méně, než se čekalo. Projekt rekonstrukce počítal s částkou 153 milionů korun bez daně, vítězná firma Metall Quatro nabídla, že práce provede o třicet milionů korun levněji.