U Loun se staví dálnice. Postup prací nedávno uzavřel nájezdové větve na křižovatce mezi Louny a Cítoliby, které zůstanou zavřené i po dokončení dálnice. Bude jen prosté křížení silnic. V dokumentaci o vlivu dálnice na životní prostředí je uvedeno, že nelze vyloučit zvýšený počet projíždějících aut přes Cítoliby. Projevilo se to?
Zatím ne, ale nechtěl bych jásat předčasně. Počet projíždějících aut se proti loňsku naopak snížil. Hlavně nákladních. To jsme zažívali muka, když byl pro kamiony zavřený most u Kutrovic na silnici Praha – Chomutov. Často jezdily přes nás.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkCítoliby leží na frekventované silnici Louny – Rakovník, která vede i přes další obce. Nedávno se objevila petice, která požaduje přeložení silnice.
Ano. Petici iniciovala paní z Třeboce na Rakovnicku. U nás ji podepsala desítka občanů. Svůj podpis jsem nepřipojil, dost pochybuji o tom, že je požadavek reálný.

Také má další otázka se týká dopravy. Od konce loňského roku vaši obecní strážníci mají ruční radar a měří rychlost projíždějících aut. Proč jste k tomu přistoupili?
Důvod je jasný. Chceme zajistit větší bezpečnost chodců. Přestože máme na všech vjezdech do Cítolib už delší dobu umístěné orientační radary, mnozí řidiči maximální povolenou rychlost překračují.

Kolik strážníci vybrali na pokutách peněz?
Za prosinec a leden to v Cítolibech bylo 11 600 korun a v Lenešicích, kde naši strážníci měří na základě uzavřené dohody mezi obcemi, to bylo 11 100 korun. Peníze jsou zapojovány do rozpočtu městyse Cítoliby. Strážníci plní ale i dál další úkoly. Například řeší i jiné přestupky v dopravě, sledují dodržování protiepidemických opatření, dohlížejí na zákaz pití alkoholu na veřejnosti nebo v sezoně budou kontrolovat rybáře na našem rybníce. Na starost mají celý katastr Cítolib a Lenešic.

Letošní vaší největší naplánovanou investicí je výstavba lávky pro pěší přes dálnici D7. Kde by měla stát?
Měla by znovu spojit asfaltovou komunikaci, kterou hlubokým zářezem přerušila na konci devadesátých let 20. století výstavba silničního obchvatu Loun. Lávka by měla sloužit pěším a cyklistům.

Na kolik její stavba vyjde?
Cenu ukáže výběrové řízení na zhotovitele, které se chystáme v nejbližší době vypsat. Podle projektu by to mělo být 14 a půl milionu korun. Chceme požádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury, pokud dotaci nezískáme, lávku stavět nebudeme. Je to pro nás dost peněz. Ale pokud se lávka nepostaví teď, až se zprovozní právě stavěná dálnice u Loun, už se podle mě nepostaví nikdy.

Jaké další větší investice v Cítolibech plánujete?
Chtěli bychom se pustit do rekonstrukce povrchů v ulicích Ke Hřišti a Škroupově za sedm milionů korun, v těchto dnech tam začíná rekonstrukce vodovodu a kanalizace ze strany Severočeské vodárenské společnosti. Další velkou investici, která nás čeká, je odbahnění a oprava hráze rybníka v Bažantnici. Tam jsou náklady dva a půl milionu korun, máme příslib dotace z ministerstva zemědělství.

Zdroj: DeníkKdyž jsme u Bažantnice, je vidět, že se o místo hodně staráte. Kolem rybníku se vytvořilo zázemí pro pořádání různých akcí, je tam hřiště, naučná stezka…
Je to pro nás jediný ostrůvek zeleně v moři polí, které se kolem Cítolib rozkládají. Lidé tam často chodí.

Loni jste hlásili policii, že někdo navrtal a otrávil pět vrb v této lokalitě. Přišlo se na to, kdo to udělal?
Ne a upřímně řečeno, ani jsem to nečekal. Pokud nejsou svědci, těžko se dopátrává viník. Vrby uschly, pokácíme je. Místo nich vysadíme deset nových.

Budou to opět vrby?
Ano. Ale ještě před tím musíme v této lokalitě vyřešit problém s balastními vodami z přečerpávací stanice odpadních vod, která je na okraji Cítolib. Splašky od nás a z Líšťan se v ní čerpají do potrubí, které je odvádí na čističku v Lounech. Když hodně prší, z kanalizace a přečerpávací stanice se voda dostává do koryta Cítolibského potoka, které kapacitně nestačí a voda zaplavuje okolní pozemky. Což jsou parcely určené k zastavění rodinnými domy. Řešením je pokládka kapacitního potrubí. Potom provedeme náhradní výsadbu za otrávené vrby.

V Cítolibech stojí na náměstí zámek, jehož vlastníci jsou Italové. Podobně jako v Postoloprtech. Nedávno nabídli městu Postoloprty, zda by nechtělo zámek koupit. Přišli s podobnou nabídkou i za vámi?
Ne a jsem tomu rád. Nemáme smysluplný projekt na využití zámku, rekonstrukce by stála hromadu peněz. A i následná údržba a provoz. Samozřejmě bychom chtěli, aby zámek byl opravený a nějak fungoval. Ale Cítoliby mají své jiné úkoly, kterým se musíme věnovat a řešit je.

Které to jsou?
Třeba naproti zámku stojí bývalá fara. Tu jsme před několika lety koupili od římskokatolické církve. Máme projekt na rekonstrukci historické budovy, kde by měly vzniknout prostory pro volnočasovou činnost našich spolků, a na výstavbu nových bytů. Objekt fary je pětkrát menší než zámek, i tak nás bude její oprava a údržba stát nemalé úsilí. Nedovedu si v této souvislosti představit, že s finančními možnostmi Cítolib bychom rozhodli o koupi zámku.

Pravdou je, že tato část náměstí působí poměrně opuštěně. Zámek, fara, bývalý statek. Vše bez využití. Mezi tím je základní škola, která ale funguje.
Ano, ale školu držíme horko těžko.

Jak je to možné?
Potýká se s nedostatkem dětí. Většina rodičů z Cítolib vozí děti do škol v Lounech. Důvodů je víc, nedaří se nám to zlomit. Do naší mateřské školy chodí přes šedesát dětí, do základní jen 23.

Cítoliby se vyznačují tím, že se na náměstí mají řadu památek, včetně barokních plastik.
Velice si toho ceníme. Ty, které jsou v našem majetku, se snažíme udržovat, je to ale stále nekončící záležitost. Například loni jsme nechali zrestaurovat Sloup Nejsvětější Trojice, který předloni poškodila prudká vichřice. Firma restaurátora Radomila Šolce provedla celkovou opravu, která nás vyšla na 200 tisíc korun.