Žádost zamítl Krajský soud v Brně. Nevyhověl ani stejné žádosti společnosti Scania, která je jedním z dodavatelů nových autobusů. „Soud bude dále žalobu proti uvedeným rozhodnutím projednávat meritorně a současně je na prvním stupni vedeno správní řízení o zákazu plnění jednotlivých kupních smluv,“ uvedla mluvčí ÚOHS Milena Marešová.

Úřad v červenci pravomocně rozhodl o tom, že rámcová smlouva uzavřená se společnostmi Scania a Zliner byla porušením zákona o zadávání veřejných zakázek a zrušil ji. Ústecký kraj vyjádřil obavy, že nebude mít na začátku příštího roku slíbené autobusy a bude si muset dál pronajímat cizí. V regionu tak hrozí kolaps autobusové dopravy.

(js)