417 milionů korun bude muset vrátit Evropské komisi Krajská zdravotní společnost, pod niž spadá pět velkých nemocnic ve městech Ústeckého kraje. Sankce byla vyměřena proto, že tato společnost podle zjištění chybně nakládala s poskytnutými penězi, zejména s nimi neúměrně plýtvala při nákupu zdravotnických přístrojů, jež kupovala za nápadně přemrštěné ceny.

Vlastníkem Krajské zdravotní je Ústecký kraj, z jehož prostředků peníze na sankci zřejmě půjdou. To se dotkne i celého okresu Louny. Ač na jeho území Krajská zdravotní žádnou nemocnici nemá, kraji budou chybět peníze, což se projeví snahou o „úspory” a pozastavením investic. První na řadě bývají většinou opravy silnic či údržba památek a jiných budov, které se prostě „přehodnotí” a odloží.

Snaha o kontrolu žatecké nemocnice

Krajská zdravotní souvisí s působností v okrese Louny i jinak - v minulosti několikrát usilovala o převzetí žatecké nemocnice, případně o uzavření některých jejích oddělení, aby měla ve svých nemocnicích v okolních městech více pacientů.

Někteří politikové v Žatci zvažovali i nějakou možnou formu spolupráce s Krajskou zdravotní. Zřizovatelem žatecké nemocnice je totiž město a zastupitelé a její vedení řešili v posledních letech otázku, jak vylepšit hospodaření nemocnice.

„Nemocnice ještě loni prodělávala asi milion korun měsíčně. Dnes už je na tom o něco lépe, i díky změně jejího managementu. Loni v létě jsem přemýšlel o možnosti navázání spolupráce s Krajskou zdravotní a začlenění Nemocnice Žatec do systému krajských nemocnic. Nešlo by o prodej žatecké nemocnice z majetku města, jen třeba o pronájem nebo o nějakou dohodu spolupráce. Dnes už je ale situace úplně jinde. Krajská zdravotní má své problémy, takže bych ji nechal, ať si je vyřeší, a teprve pak se uvidí, zda můžeme či nemůžeme jednat dál,” uvedl na dotaz Deníku Jaroslav Hladký, člen rady města Žatce a dřívější předseda správní rady Nemocnice Žatec, v jejímž čele stál několik let.

Prověrka čeká i Chrám chmele

Podobná kontrola využití peněz z evropských dotací, jako proběhla v Krajské zdravotní, má brzy proběhnout také v Chrámu chmele a piva v Žatci. Město na něj dostalo z evropských fondů více než dvě stě milionů korun.Peníze od Evropské unie rozděloval nově založený Úřad rady Regionálního operačního programu Severozápad (ROP). Předsedou Rady ROP Severozápad je bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS), nynější poslanec Parlamentu ČR.

Ministerstvo financí letos v březnu proplácení všech projektů z tohoto ROP zastavilo a Úřad rady regionu Severozápad dočasně ztratil přístup k penězům z EU. Ředitel úřadu Petr Kuśnierz byl obžalován z požadování úplatků. V září byl odvolán z funkce a v prosinci ho čeká soud.Auditoři budou nyní podrobně prověřovat, jak přesně byly využity evropské peníze ve 35 projektech v Karlovarském a Ústeckém kraji včetně Chrámu chmele a piva v Žatci. Při pochybení mohou následovat sankce podobně jako u Krajské zdravotní. Ta se proti rozhodnutí o pokutě odvolala.