Již pošesté se v Peruci na Lounsku konaly v sobotu 7. září krajské dožínky. Zavítali na ně také ministr zemědělství Miroslav Toman a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Pro návštěvníky byl připraven zajímavý program, zahrnující kromě jiného průvod, vystoupení hudebních skupin či pásmo baviče Josefa Náhlovského. Svůj um předvedli šermíři, divadelníci, tradiční řemeslníci, k vidění byly také ochočené šelmy včetně lva a medvěda. Součástí dožínkových slavností byla také prezentace regionálních pěstitelů a výrobců.