Zda jejich autobus jede či nikoliv, zjistí cestující díky nové službě Ústeckého kraje – informování o spojích formou SMS. Je nutné ji zaslat ve formátu DUK číslo linky (například DUK 739 pro cestu Žatec – Louny) na telefonní číslo +420 776 250 609.

„Cestující pošle SMS a následně obdrží informaci, zda jsou na lince omezení a případně jaká konkrétně. Informaci nelze poskytnout v jiném formátu, protože jsme omezeni rozsahem SMS. Cena za odeslanou SMS je dle tarifu tazatele, přijatou SMS tazatel neplatí,“ vysvětlil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jindřich Franěk.

Cílem je informovat cestujícího, který ví, kam a jakou linkou pojede, zda je na jeho lince v daném nebo nadcházejícím dni nějaké omezení. „Stále platí, že můžeme podat pouze takové informace, které obdržíme od dopravce,“ dodal Jindřich Franěk.

Službu prostřednictvím SMS Ústecký kraj zavedl proto, že ne každý má přístup k internetu a ne každý se tam rychle zorientuje, aby našel potřebné informace.

Tomáš Kassal