Zapálením malé hranice u Krakoveckého potoka začaly o uplynulém prodlouženém víkendu na hradě Krakovec a jeho blízkém okolí akce připomínající šest set let od upálení Jana Husa. Zúčastnily se jich stovky lidí. Jan Hus před odchodem do Kostnice, odkud se již do českých zemí nevrátil, protože ho církev označila za kacíře a na hranici nechala upálit, pobýval a kázal právě na hradě Krakovci.

Hrad je častým cílem i výletníků z okresu Louny, leží jen asi 35 kilometrů jižně od Loun či Žatce.

„Připomínáme si šest set let od smrti mistra Jana Husa, připomínáme si to zde na Krakovci, kde prý Jan Hus kázal. Přál bych si, aby se myšlenky této osobnosti začaly skutečně uplatňovat v praxi," uvedl Zdeněk Štefek, člen rady Středočeského kraje. Velké veřejné shromáždění na Krakovci, připomínající osobnost Jana Husa, poprvé proběhlo v roce 1899. „V posledních letech už probíhají zcela pravidelně každý rok. Od roku 2011 je pořádá přímo Středočeský kraj," připomněl kastelán hradu Krakovce Jiří Sobek.

V roce 2011 byla na úpatí hradu postavena socha Mistra Jana Husa, sedícího a zamyšleně hledícího do zdejšího údolí.

Samotná husitská pouť začala v sobotu vpodvečer, pokračovala pak v neděli a v pondělí, kdy byla na programu nejen divadelní vystoupení, ale také ukázka šermu, balónkování, vystoupil také kouzelník. V pondělí na závěr setkání vystoupil hudebník František Nedvěd.

„Uctívat památku Jana Husa a připomínat si jeho ideje by mělo být samozřejmostí, stejně tak i jiných českých velikánů. Velice si vážíme toho, že tento přední český reformátor, učenec a kazatel pobýval právě na Krakovci. Roku 1414 tam kázal po svém vyhoštění z Prahy. A právě z hradu Krakovce odjel na svou poslední životní cestu – do Kostnice," uvedl středočeský hejtman Miloš Petera.