Pilně se v Krásném Dvoře, v tamním zámeckém parku, pracuje na renovaci tří památek. Nový kabát dostávají aktuálně Gloriet, ptačí voliéra a kamenná lavička se schody. Rekonstrukci by ale nutně potřebovalo také několik dalších staveb. Poustevníkova rokle, kterou kdysi šlechta vybudovala, aby park působil romantičtěji a tajemněji, je v havarijním stavu. Nesmí se tam. Špatně je na tom také Čínský pavilon. Zákaz vstupu. Poničené jsou ale i další památky v krásnodvorském zámeckém parku. Chybí to nejdůležitější – finance.

„Aktuálně v parku probíhá oprava několika drobných památek. Hotovo by mělo být letos, práce přijdou na zhruba 2,7 milionu korun,“ potvrdila kastelánka zámku v Krásném Dvoře Michaela Hofmanová.

Lešení je u Glorietu. Kruhový chrámek nad rybníkem, na němž je dominantních osm toskánských sloupů, byl v zámeckém parku vystavěn v roce 1784. „Renovujeme střešní krytinu, promění se také schodiště,“ pokračovala Hofmanová.

Stavební ruch je také v okolí kamenné lavičky nedaleko Panova Templu. Při úpravě okolí se tam přišlo na to, že schody, které k ní vedou, jsou i na bocích. Boční schodiště ale postupem času „pohltila“ příroda, nyní budou obnoveny. „Renovací prochází také ptačí voliéra. V co největší možné míře tam chceme zachovat původní materiály,“ uvedla kastelánka.

V letních měsících tam opět budou mít domov pestrobarevní ptáci. Voliéra byla postavena pravděpodobně hned po založení parku před rokem 1791. V průběhu doby se ale změnilo okolí památky. Kdysi se nacházela na ostrově a vedly k ní tři mostky. Ostrov ale zanikl a přes potok vede dnes jen jeden mostek.

Zámecký park v Krásném Dvoře nabízí celou řadu unikátních staveb. Panův templ, Obelisk, Novogotický templ, Lusthaus a další. Řada z nich by ale nutně potřebovala rekonstrukci. Do památek v parku v minulosti dlouhá desetiletí výraznější investice nešly. A ty chátraly. Poustevníkova rokle nebo Čínský pavilon jsou v havarijním stavu. Ani některé další mimořádné objekty v parku ale nejsou v ideální kondici a potřebovaly by opravy.

close Krásnodvorský zámecký park. info Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý zoom_in Krásnodvorský zámecký park.

„Na kompletní opravy památek v parku bychom potřebovali stovky milionů,“ ví Michaela Hofmanová. Před několika lety si správa zámku nechala udělat odhad, kolik by bylo potřeba, aby stav byl ideální. Aby všechny památky v parku a samotný park prošly kompletní obnovou, stálo by to podle něj zhruba 200 milionů korun.

Částka ve stovkách milionů na rekonstrukce v parku je ale pro zámek „z říše snů“, památkáři ji sami nemohou dát dohromady. Každoročně jdou do údržby parku statisíce, nedávno se za několik milionů opravovala zeď u Čínského pavilonu, ale to nestačí, pomohly by desítky milionů. Nadějí jsou dotace.

Dva rozsáhlé projekty už památkáři předložili, peníze ale nedorazily. Naposledy neuspěli s žádostí o evropské peníze z fondu IROP. „Bohužel jsme zatím nebyli úspěšní. Ale budeme hledat další možnosti. Až bude vhodný dotační program, opět požádáme, věříme, že se to povede,“ doufá kastelánka krásnodvorského zámku.

Obnovu by přivítali také návštěvníci. „Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo. Jsou to nádherné památky, park by si to zasloužil,” řekla Eva Kostelníková, která do parku pravidelně chodí relaxovat. „Určitě by bylo dobré, kdyby se to dalo kompletně do pořádku. Chodím sem moc rád,“ přidal se také Kamil Podaný.

Správa zámku musí letos také řešit opravu nedávno rekonstruovaného Novogotického templu, vyskytly se tam potíže, některé práce se reklamují. Památky trápí také vandalové. „Do údržby parku dáváme každoročně statisíce. Určitě budeme dál bojovat, aby se kompletní opravy povedly. Budeme postupně pokračovat s opravami, i když třeba pomaleji, po částech. Projekt na nové využití se také chystá pro domek sadaře u Panova templu,“ dodala kastelánka.

Další desítky milionů by si na renovaci zasloužil také zámek. V minulých letech na zámku opravili krovy a střechu na hlavní budově. Proběhla také renovace schodišť. Další opravy by ale byly potřebné.

Unikátní park v anglickém stylu byl u zámku založen mezi lety 1783 až 1793, nabízí řadu mimořádných staveb. Je u zámku, který patřil Černínům, rekreoval se tam například Goethe. Navštěvovali jej slavní evropští panovníci. Po druhé světové válce se stal vyhledávaným turistickým cílem. Krásný Dvůr se také proslavil „hraním“ v řadě filmů, například v Básnících.